Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

1.výzva MAS ORLICKO-IROP-Bezpečné silnice a chodníky pro všechny I.

shutterstock_153412091.jpg
Share Button

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu přestupních terminálů a parkovišť a podpora zvyšování bezpečnosti v dopravě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 2. 5. 2017, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.

Typy podporovaných projektů:

 • Aktivita Terminály a parkovací systémy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425- 2.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R.
 • Aktivita Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.
  • Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 2 100 000 Kč.
 • Míra podpory činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Území realizace na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>