Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

1.výzva MAS POHODA-IROP-Podpora kulturního a přírodního dědictví-I

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960
Share Button

Dotace na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve schválené Strategii CLLD Místní akční skupiny POHODA venkova. Podpora může být poskytnuta pouze na následující památky: Zámek Nové Město nad Metují, Zámek Opočno, Kostel Sv. Jana Křtitele ve Slavoňově.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 05. 05. 2017, 13:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova památek.
 • Restaurování části památek a mobiliářů.
 • Odstraňování přístupových bariér.
 • Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení.
 • Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů.
 • Digitalizace památek a mobiliářů.
 • Obnova parků a zahrad u souboru památek.
 • Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 157 895 Kč.
 • Míra podpory činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>