Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

1. Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Výsadba dřevin

shutterstock_153986684.jpg
Share Button

Dotace na realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Poodří – přívětivý region“, v rámci které byl schválen programový rámec OPŽP, a je zaměřena na podporu aktivit (vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur) výhradně na území CHKO Poodří a v uzemní působnosti MAS Regionu Poodří, z.s., přičemž tyto aktivity musí být zároveň v souladu s cíli a podmínkami daného specifického cíle. Realizace následující aktivity má přispět k obnovení, udržení nebo k posílení ekologickostabilizační funkce krajiny.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 15. 6. 2017 do 16:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce a města, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.

Typy podporovaných projektů:

 • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí.
 • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
 • Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku).
 • Výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu v rámci CLLD je stanovena 100 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt omezuje finanční alokace výzvy.
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.
 • Finanční alokace výzvy (maximální celková dotace z prostředků EU): 9 521,44 (v tis. Kč).

Specifika a omezení:

 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>