Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

1. Výzva MAS Třeboňsko o.p.s. – OPŽP-výsadby dřevin

landscape-3379250__340
Share Button

Cílem dotace je posílení přirozené funkce krajiny a to pomocí výsadby na nelesní půdě liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Příjem žádostí:

  • Datum podání žádostí o podporu: do 13. 7. 2018.

Příjemci podpory:

  • Veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Typy podporovaných projektů:

  • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí..
  • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.
  • Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 100 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 5 000 000 Kč.
  • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.

Specifika a omezení:

  • Křížové financování není relevantní.
  • Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných příloh.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>