Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

11. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Střední školy

třída
Share Button

Dotace na vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických, řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových přenositelných kompetencí pro uplatnění na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 10. 2018, 14:00 do 31. 12. 2018, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávajících infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
 • Nákup nemovitostí (pozemků a staveb).
 • Pořízení vybavení budov a učeben.
 • Pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
 • Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání.
 • Hlavní zaměření projektu musí být pouze na zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Klíčovými kompetencemi jsou:
  • komunikace v cizích jazycích.
  • přírodní vědy.
  • technické a řemeslné obory.
  • práce s digitálními technologiemi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 % – 15 % dle kategorie žadatele.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů (30 mil. Kč) se vztahuje na 1 zařízení (IZO školy).

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • Území aglomerace vymezené ve schválené Strategii ITI ostravské aglomerace.
 • Učebny, výukové prostory, kabinety a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>