Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

12. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření

Share Button

Výzvy č. 12 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ je zaměřena především na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence – komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální technologie.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmů žádosti je 31. 10. 2017 ve 14. hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve, církevní organizace.
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
 • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je stanovena na 10 410 000 Kč na jedno podpořené vzdělávací zařízení.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 85 až 100 % z celkových způsobilých nákladů dle typu žadatele.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Plzeňská metropolitní oblast – území vymezené ve Strategii integrovaných územních investic plzeňské metropolitní oblasti v kapitole 3.1 a příloze č. 8 (Strategie je dostupná na http://itiplzen.cz/dokumenty/strategie/), přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>