Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

2.výzva MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura sociálních služeb I.

shutterstock_153690974.jpg
Share Button

Dotace na podporu infrastruktury sociálních služeb. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, apod.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány do 2. 5. 2017, 10:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu.
  • Výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč.
  • Maximální výše způsobilých výdajů: 1 265 000 Kč.
  • Míra podpory činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Území realizace na území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO.
  • Terénní sociální služby – území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>