Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

20. výzva-IPRÚ-Zlín-SC 1.2-Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby III.

bus-stop-1444573__340
Share Button

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů a dále na rekonstrukci,  modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, realizaci opatření na posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Terminály a parkovací systémy:
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 • Bezpečnost dopravy:
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Terminály a parkovací systémy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R jako prvků podporujících multimodalitu.
 • Bezpečnost dopravy:
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu:
  • Terminály a parkovací systémy – Evropský fond pro regionální rozvoj – 28 624 529,45 Kč, Státní rozpočet – maximálně 1 683 795,85 Kč.
 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu:
  • Bezpečnost dopravy -  Evropský fond pro regionální rozvoj – 16 000 000 Kč, Státní rozpočet – max. 941 177,00 Kč.
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 5 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>