Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

29. otevřené grantové kolo Ústecké komunitní nadace

shutterstock_153446969.jpg
Share Button

V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají do 29. září 2016, 23:59 hod.

Příjemce podpory:

 • Neformální občanské iniciativy.
 • Neziskových organizací registrované v ČR:
  • nevládní neziskové organizace: občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby,
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji,
  • veřejné vysoké školy,
  • obce do 2 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Lidé a místo – Posilování vztahu k místu…
  • Cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejný.
 • 2. Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti…
  • Cílem je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí.
 • 3. Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti…
  • Cílem je přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 50 000 Kč, na období maximálně dvanácti měsíců, a to na období od 1. ledna do 31. prosince 2017.
 • Nevládní neziskové organizace a neformální občanské iniciativy mohou získat nadační příspěvek:
  •  až do výše 100 % celkových nákladů projektu, a to v případě, že žádaný nadační příspěvek je ve výši do 30 000 Kč,
  •  až do výše 80 % celkových nákladů projektu, a to v případě, že žádaný nadační příspěvek je ve výši nad 30 000 Kč.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji, veřejné vysoké školy či obce mohou žádat maximálně o 50 % z celkových nákladů projektu.
 • V 29. otevřeném grantovém kole budou k dispozici prostředky v minimální výši 400 000 Kč pocházející z výnosů nadační jistiny, darů společností AIR PRODUCTS spol. s r.o., Black & Decker (Czech), s. r. o., CENTROPOL ENERGY, a.s. a JOTUN CZECH a.s. a darů dalších místních dárců.

Specifika a omezení:

 • Z nadačního příspěvku nelze hradit náklady vynaložené nebo uhrazené před a po termínu realizace projektu uvedeného ve formuláři žádosti o nadační příspěvek.
 • Projekt může být spolufinancován finančním vkladem, formou věcného daru nebo vkladem dobrovolnické práce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>