Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

3. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA

výzkum 1
Share Button

Technologická agentura České republiky vyhlašuje veřejnou soutěž o účelovou podporu v Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací GAMA, zaměřenou na podporu ověření výsledku z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Dotaci mohou obdržet pouze uchazeči splňující podmínky dané § 18 ZPVV.

Příjem žádostí:

  • Návrh projektu lze odeslat do 16. 3. 2016 do 16:30 hodin.

Příjemci podpory:

  • Hlavními uchazeči i dalšími účastníky v této veřejné soutěži může být pouze výzkumná organizace. Podpořeny mohou být i organizace se sídlem v členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederaci pokud splňuje definici „výzkumné organizace“.

Typy podporovaných projektů:

  • Návrhy projektů budou posuzovány na základě bodových a binárních kritérií.
  • Mezi kritéria pro získání bodů patří: dosavadní zkušenosti s managementem znalostí; Rada pro komercializaci; pracoviště managementu znalostí; koncepce podpory aktivit proof-of-concept; kvalita a věrohodnost plánů na udržitelnost podpory aktivit proof-of-concept; navržený způsob řízení projektu; kvalita návrhu projektu.

Forma a výše podpory:

  • Celková předpokládaná částka na tuto veřejnou soutěž je 126 000 000 Kč.
  • Maximální výše finanční podpory vynaložená na jeden projekt činí 21 000 000 Kč.
  • Maximální míra podpory vynaložená na jeden projekt je 100 % celkových uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Pokud je návrh projektu předkládán více uchazeči, platí specifické požadavky nejen pro hlavního uchazeče. Hlavní uchazeč je povinen při podání návrhu projektu prokázat existenci systému komercializace, existenci rozhodovacího orgánu, existenci pracoviště managementu znalostí, koncepci podpory aktivit proof-of-concept, přiložit Plán udržitelnosti aktivit proof-of-concept, ustanovit manažera projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>