Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

3.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Vzdělávání-I

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity mateřských škol, služeb péče o dítě nad tři roky věku, spolků zajišťujících péči o předškolní vzdělávání dětí, dále na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání či na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Příjem žádostí:

  • Termín ukončení příjmů žádosti je 27. 10. 2017 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace; školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (dětských skupin a mateřských škol).
  • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách.
  • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 400 000 Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

  • Území MAS Region Kunětické hory vymezené ve schválené strategii CLLD. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku cyklostezek za hranicí území MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>