Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

4.výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích I.

shutterstock_109528268.jpg
Share Button

Dotace na podporu infrastruktury základního, středního a vyšších odborných škol. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 29. 5. 2017, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity: organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.
 • Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních, středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
 • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
 • Pořízení vybavení budov a učeben.
 • Pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 1 580 000 Kč.
 • Míra podpory činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD – Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>