Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

5.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Sociální služby-I

shutterstock_153690974.jpg
Share Button

Dotace na projekty deinstitucionalizace a rozvoj sociálních služeb, na rozvoj komunitních center a vybudování sociálního bydlení.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmů žádosti je 17. 10. 2017 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center: obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Aktivita Sociální bydlení: obce, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – Bude podporována výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, jedná se i o pobytová zařízení.
 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
 • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce – Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.
 • Sociální bydlení – Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 052 632 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Území MAS Region Kunětické hory vymezené ve schválené strategii CLLD. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku cyklostezek za hranicí území MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>