Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

6. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.2-Vznik nových a rozšířených kapacit stávajících sociálních podniků

shutterstock_154538048.jpg
Share Button

Dotace na vznik nových a rozšíření stávajících sociálních podniků na území plzeňské metropolitní oblasti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 31. 5. 2017, 14:00 hod.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Vznik nového sociálního podniku.
 • Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků:
  • rozšíření nabízených produktů a služeb,
  • rozšíření prostorové kapacity podniku,
  • zavedení nových technologií výroby,
  • zefektivnění procesů podniku.
 • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů není stanovena. Maximální výše podpory je do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis.
 • Celkový součet podpor de minimis, poskytnutých jednomu příjemci, nesmí za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců) a v běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR.
 • Míra podpory činí 85 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Území realizace: území vymezené ve Strategii integrovaných územních investic plzeňské metropolitní oblasti, přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>