Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

6.výzva MAS Sokolovsko-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Dotace na infrastrukturu pro předškolní vzdělávání, infrastrukturu základních, středních a vyšších odborných škol. Projektové záměry musí být v souladu s Místním/Krajským akčním plánem vzdělávání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 1. 6. 2017, 13:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol.
 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách.
 • Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání.
 • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání – v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
 • Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.
 • Jako doplňkovou aktivitu je možné zahrnout zeleň v okolí budov a na budovách, bude-li tato aktivita součástí výzvy.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 400 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů: 6 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Území realizace na exponovaném území vymezené seznamem obcí s rozšířenou působností a zároveň území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD. Na území MAS Sokolovsko se toto týká území správního obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>