Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora pro rozvoj zemědělských subjektů

Share Button

Cílem Programu Zemědělec je vytvoření předpokladů pro rozvoj zemědělských podnikatelů, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti.

Cílem Programu Podpora nákupu půdy je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

Podporou v Programu Zemědělec a v Programu Podpora nákupu půdy se rozumí poskytnutí dotace části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství. Úvěr je poskytnutý v českých korunách nebo v eurech žadateli bankou na podnikatelský záměr v rámci vyhlášených programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Do Programu zemědělec se mohou přihlásit pouze žadatelé, kteří jsou zemědělskými podnikateli a zároveň zemědělskými prvovýrobci. Tyto podmínky platí rovněž v Programu Podpora nákupu půdy. Současně zde žadatelé spadají do kategorie malých či středních podniků a splňují podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.

Jeden a týž žadatel může být souběžně zapojen do obou programů PGRLF, a.s. Podpora se neposkytuje na úvěry, které byly před datem registrace žádosti vyčerpány a na úvěry, které byly v době podání žádosti již splaceny. Zároveň nemůže být podpora poskytnuta na kontokorentní a revolvingové úvěry a na úhradu závazků vyplývajících z leasingových smluv. Podpora přísluší žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona. PGRLF, a.s. poskytuje podporu vždy zpětně, dvakrát ročně za každé kalendářní pololetí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Linda Choltová @ linda.choltova@cyrrusadvisory.cz, T: +420 380 425 302.

Podívejte se také na výzvy k tomuto článku Program Zemědělec a Program „Podpora nákupu půdy“, které poskytují základní informace pro podání žádosti a dotací.

Zdroj: http://pgrlf.cz/pgrlf/menu_programy.php


Vaše dotazy a komentáře

  1. Miroslava Sršňová napsal:

    Dobrý den,vlastníci 12ha, na kterých hospodařím by mi je rádi prodali. Proto se na Vás obracím s dotazem, zda je možné od PGRLF získat úvěr na nákup pozemků. Předem Vám děkuji za odpověď.Sršňová


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>