Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb v Pardubickém kraji

shutterstock_156422672.jpg

Podpora v oblasti materiálního zabezpečení sociálních služeb. Tato podpora je určena organizacím poskytujících sociální služby na území Pardubického kraje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2016 – 2018 a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraje na aktuální rok.

Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji

images

Dotace na udržení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji.

Královéhradecký kraj – Propagace zemědělství a místní produkce

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na zvýšení povědomí obyvatel o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí, zlepšení marketingu a odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů.

Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů

shutterstock_154772753.jpg

Obecným cílem projektu podpory nových praxí praktických lékařů je zajištění dostupnosti primární péče pro všechny občany České republiky.

TAČR – 1. Veřejná soutěž programu THÉTA

eko-energie-06-150x150

Cílem programu THÉTA je prostřednictvím podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru. Ve veřejné soutěži budou podpořeny projekty výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na výzkum ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a projekty zaměřené na podporu dlouhodobých technologických perspektiv v energetice.

TAČR – CHIST-ERA III Joint Call 2017

images

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o vyhlášení společné výzvy CHIST-ERA III Joint Call 2017. Výzva bude navázána na program EPSILON. TA ČR v této výzvě podpoří české subjekty v nejúspěšnějších projektech v celkové výši 1 000 000 €.

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji

shutterstock_150366119.jpg

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2018 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí), jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

SFDI – Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy

shutterstock_154889651.jpg

Dotace na akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy. Prostředky mohou být využity pouze na akce, které mají za cíl odstranit nehodovou lokalitu. Prostředky nemohou být použity na akce běžné ani souvislé údržby, tak jak je vymezena vyhláškou č. 104/1997 Sb.

Státní fond kinematografie – Výroba dokumentárního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových nákladech projektu

istock_000007609698small-300x300

Cíle podpory kinematografie jsou rozvoj kvalitní, umělecky a společensky progresivní, žánrově pestré české kinematografie, posílení české kinematografie v mezinárodní konkurenci a podpora mezinárodních koprodukcí.

Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora lokální zaměstnanosti – I.

shutterstock_153244892.jpg

Cílem opatření je zvýšit lokální zaměstnanost rozvojem a oživením podnikání, rekvalifikací, podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce. Cílem jednotlivých aktivit je především přímá vazba na uplatnění podpořených osob na trhu práce, tzn. spojená s tvorbou nových udržitelných pracovních míst, umístěním na nová pracovní místa nebo zprostředkování zaměstnání.