Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

Hradecko – pardubická aglomerace ITI -TELEMATIKA PRO VEŘEJNOU DOPRAVU III

airport-2373727__340

Dotace na podporu činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času.

MAS Hustopečsko – OPZ – Rozvoj soc. služeb I.

shutterstock_113484865.jpg

Výzva MAS je vyhlašována v návaznosti na schválenou strategii CLLD /programový rámec OPZ. Výčet podporovaných aktivit ve výzvě MAS vždy vychází ze zjištěných potřeb osob, které žijí na území MAS. Budoucí podpora by měla směřovat primárně k těmto osobám z území MAS Hustopečsko.

Výzva č. 5 MAS Šumavsko – Komunitní centra II.

shutterstock_96303500.jpg

Cílem této výzvy je realizovat aktivity zaměřené na prevenci sociálně vyloučených osob a podporu komunitní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, které se na našem území nacházejí 3 (Vimperk, Volary, Prachatice).

Výzva MAS Frýdlantsko – Inovativní podnikání I

shutterstock_113484865.jpg

Cílem výzvy je podpora sociálního podnikání prostřednictvím aktivit, které by měly zlepšit informovanost o principech sociálního podnikání a jeho přínosech, zlepšit spolupráci aktérů relevantních pro rozvoj sociální ekonomiky, přispět k rozvoji a udržitelnosti sociálních podniků a podpůrných institucí. Výsledkem by měl být vznik prvního sociálního podniku a vytvoření pracovních míst pro místní obyvatele znevýhodněné na trhu práce.

Dotace na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk

architecture-3150852_960_720

Účelová dotace je určena na částečnou úhradu odborných prací jako stavebně-historický a restaurátorský průzkum a dále na úhradu nákladů, spojených se zachováním, obnovou a regenerací nemovitostí, nacházejících se na území Městské památkové zóny města Nymburk (dále jen MPZ Nymburk) a v roce 2018 i kulturních památek mimo městskou památkovou zónu.

Jihočeský kraj – Podpora oslav 100 let české státnosti

shutterstock_90430603.jpg

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora projektů, které důstojnou a umělecky zajímavou formou připomenou českou národní historii uplynulého století a posílí tak vnímání České republiky ve středoevropském prostoru jako země s bohatým historickým, kulturním a průmyslovým dědictvím.

Nadace Český hudební fond – grantové řízení

piano-1655558_960_720

Nadace Český hudební fond poskytuje v souladu se svým posláním příspěvky k zajištění materiálních podmínek realizace nových hudebních děl, interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích, edičních a pořadatelských počinů.

Výzva v oblasti kultury „90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“

eyeglasses-1209707_960_720

Statutární město Ostrava vyhlašuje výzvu v oblasti kultury „90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“ na podporu projektů připomínajících jeho tvorbu.

Výzva v oblasti kultury „100 let republiky: Ostrava 1918 – 2018“

shutterstock_55698064.jpg

Statutární město Ostrava vyhlašuje výzvu v oblasti kultury „100 let republiky: Ostrava 1918 – 2018“ na podporu projektů připomínajících významná osmičková výročí města i celé České republiky.

Městská část Praha 13 – Dotace pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času

shutterstock_155208767.jpg

Účelem poskytování finančních příspěvků na činnost subjektů působících v oblasti sportu, kultury a organizování volného času (dále jen dotací) je zajistit spolufinancování činnosti a rozvoje aktivit těchto subjektů v těch případech, kdy vlastní prostředky žadatele na pokrytí těchto nákladů nestačí a je v zájmu MČ Praha 13 tyto aktivity podporovat.