Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

1.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Doprava-I

prechod

Dotace jsou poskytovány na zvýšení bezpečnosti v dopravě či na zlepšení infrastruktury v cyklodopravě na území MAS Region Kunětické hory vymezené ve schválené strategii CLLD.

Inovační vouchery Zlínského kraje

shutterstock_154538048.jpg

Cílem Programu je podpořit netechnické kompetence firem (design, marketing) při inovacích svých produktů a jejich úspěšném uvádění na trh. Zároveň chce podpořit rozvoj kreativního průmyslu spoluprací s inovačními podniky Zlínského kraje, zejména z průmyslových odvětví, stavebnictví a vybraných služeb.

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

351844-top_foto1-rqi5g

Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovize, vlajkové lodi kreativních průmyslů.

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

shutterstock_155219123.jpg

Podpora financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

shutterstock_65429458.jpg

Účelem realizace Programu je finanční podpora registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb uvedené v SPRSS MSK a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon.

Město Plzeň – Dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů k 100. výročí vzniku Československa a k připomenutí dalších významných výročí v roce 2018

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na projekty, které budou konkrétně definovat kulturní akce či cyklus tematicky jednotných kulturních akcí naplňujících dané téma dotačního programu a pořádaných jedním konkrétním žadatelem o dotaci na území statutárního města Plzeň.

OP PIK Technologie – ITI (Olomouc) I. výzva

shutterstock_100299176.jpg

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

OP PIK Technologie – ITI (Ostrava) I. výzva

shutterstock_155865776.jpg

Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE.

Národní program Životní prostředí – Výzva č. 16/2017 „Přírodní zahrady“

shutterstock_155208767.jpg

Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí v mateřských a základních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

13. výzva ZS ITI-Plzeň- Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření

shutterstock_50572087.jpg

Výzva č. 13 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ je zaměřena především na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence – komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a digitální technologie.