Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

OP Zaměstnanost Podpora zaměstnanosti cílových skupin

shutterstock_107720990.jpg

Dotace na podporu zaměstnanosti různých cílových skupin mohou čerpat poradenské a vzdělávací instituce, NNO, obce a svazky obcí.  

Nadace VIA – Darujme.cz

shutterstock_60280690.jpg

Služba DARUJME.CZ nabízí neziskovým organizacím možnost využít pro svůj online fundraising jednodušší technologie a nástroje. Služba tak pomáhá neziskovkám zvýšit počet dárců díky rozšíření možností, jak podpořit jejich projekty.

Ekofond města Zlína Odborné ošetření dřevin

kromeriz_podzamecka11_67

Dotace na odborné ošetření vzrostlých dřevin na území města Zlína pro fyzické a právnické osoby je maximálně 20 000 Kč.

Péče o válečné veterány a bývalé vojáky

veterani

Finanční podpora na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, na rekreační pobyty a příspěvek na závodní stravování pro válečné veterány a jejich manželky nebo manžele, družky nebo druhy a registrované partnery nebo partnerky.

Nadace Dětský mozek

shutterstock_154772753.jpg

Žádost o příspěvek na zlepšení osudu dětí trpících postižením mozku a na podporu preventivní, léčebné, rehabilitační a zdravotně sociální činnosti směřující k tomu, aby péče o děti s postižením mozku odpovídala úrovni běžné ve vyspělých zemích světa mohou podat právnické osoby, poskytující péči nebo fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému.

Příspěvky Karlovarského kraje na úseku ochrany životního prostředí

shutterstock_153986684.jpg

Dotace na ochranu přírody a ochranu ovzduší mohou být poskytnuty nestátním neziskovým organizacím a obcím až do výše 100 000 Kč na jednoho žadatele a příslušný kalendářní rok.

Výběrové řízení na finanční podporu při pořádání akcí v oblasti kultury se spoluúčastí MČ Praha 5 na rok 2015

shutterstock_109622666.jpg

Dotace na pořádání kulturních akcí se spoluúčastí MČ Praha 5 mohou čerpat právnické nebo fyzické osoby.

Příspěvky Karlovarského kraje na úseku environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

shutterstock_88756531.jpg

Dotace na projekty podporující environmentální výchovu, vzdělání a osvětu mohou získat právnické osoby a nestátní neziskové organizace až do výše 80 000 Kč na projekt a rok.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1. H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty

shutterstock_79404877.jpg

Dotace na podporu výuky cizích jazyků a složení standardizovaných zkoušek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se sídlem v Městské části Praha 6 je možné čerpat až do výše 50 000 Kč.

Olomoucký kraj – Účelová neinvestiční dotace v požární ochraně – II. Výdaje na odbornou přípravu

firefighters-820172_1280

Dotace na odbornou přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH mohou získat obce jako zřizovatelé jednotek SDH.