Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

MAS Vyhlídky, z.s. – IROP – Podpora zájmového a neformálního vzdělávání mládeže III

laptop-2561162_960_720

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

OP PIK – Výzva V programu podpory NEMOVITOSTI – Uhelné regiony

agreement-3489902__340

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území.

OP PIK – Výzva IV programu podpory NEMOVITOSTI – Cestovní ruch

travel-1209355__340

Dotace na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu.

9. Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM – Podpora prorodinných opatření

kid-2736596__340

Dotace na zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání.

Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče v Plzeňkém kraji

technology-3239668__340

Dotace na podporu dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče u registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v malých obcích na území Plzeňského kraje, kde je zdravotní péče zajištěna nedostatečně nebo hrozí, že zdravotní péče přestane být poskytována zcela.

MAS Podhostýnska – OPZ – Sociální služby na Podhostýnsku

startup-849805__340

Dotace na podporu rozšíření kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 16. 8. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozšíření využití kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.
 • Podpory dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
 • Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 505 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 15 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.-OPZ-Sociální služby a sociální začleňování

business-3560932__340

Dotace na podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

MAS Pomalší – IROP – Kulturní dědictví

240_F_182627430_j6Kzdglm4p88zqEixatLqT7phCipUW84

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO.

MŠMT – Výzva pro společné projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Eureka 2019 Česká republika – Španělsko

microscope-275984__340

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v České republice a Středisko pro rozvoj průmyslových technologií, EPE (CDTI) ve Španělsku vyhlašují tuto výzvu k předkládání návrhů na společné projekty výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj inovativních produktů a aplikací v České republice technologických a tržních oblastech.

MAS Naděje – Programový rámec PRV

calf-362170__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.