Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

20. výzva-IPRÚ-Zlín-SC 1.2-Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby III.

bus-stop-1444573__340

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů a dále na rekonstrukci,  modernizaci a výstavbu komunikací pro pěší, realizaci opatření na posílení bezpečnosti chodců, cyklistů a osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace.

13. výzva-ITI-Olomouc-SC 1.2-Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury – II.

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

15. výzva-ITI-Olomouc-SC 1.2-Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy – III.

inside-1499607_960_720

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

16.výzva-ITI-Olomouc-SC 2.4-Zájmové a neformální vzdělávání II.

shutterstock_154681289.jpg

Dotace na vybudování infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

ČRA – Zlepšení kvality poskytované zdravotní péče v provincii Kampong Chhnang

mom-2425623__340

Cílem dotační výzvy je zlepšení kvality poskytované zdravotní péče ve vybraných zdravotnických zařízeních v provincii Kampong Chhnang. Projekt bude primárně zaměřen na oddělení Péči o matku a dítě (porodní a poporodní oddělení, neonatologie).

ČRA – Zlepšení kvality středoškolského vzdělávání v Kambodži

cambodia-3222519__340

Tato dotační výzva má za cíl zlepšení kvality středoškolského, zejména technického, vzdělávání v Kambodži. Reaguje přitom na hlavní problémy kambodžského vzdělávacího systému, zejména na nízkou kvalitu učitelů, nedostatečná a zastaralá kurikula, špatný stav infrastruktury škol a areálů a nedostatečný přístup ke vzdělávání.

OPZ -Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s.

woman-3188745__340

Dotace na rozvoj ambulantních sociálních služeb, které mají za cíl podpořit terénní služby a to především v zajištění co nejdelšího setrvání osob v jejich přirozeném domácím prostředí.

Výzva MAS Brána Vysočiny – Podpora sociálních služeb-II.

girls-1563093__340

Dotace na sociální služby, odborné sociální poradenství a nízkoprahová zařízení, která mají stanovený cíl a to navázat  spolupráci s cílovými skupinami a zlepšovat jejich životní podmínky.

Výzva MAS Brána Vysočiny – Podpora prorodinných opatření – I.

kids-2237119__340

Dotace na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči v době mimo školní vyučování, která budou doplňovat činnost školních družin, tak aby byla zajištěna bezpečnost a zázemí dítěte, než si ho vyzvedne rodič.

Místní akční skupina Boskovicko PLUS – IROP – Sociální služby a sociální bydlení

house-2368389_960_720

Dotace bude směřovat na projekty zaměřující se na vybudování zázemí pro terénní služby nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb, sociální prevence či odborného sociálního poradenství.