Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

BESIP Zlínského kraje

prechod
Share Button

V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady: Zlepšení viditelnosti chodců pro ostatní účastníky silničního provozu, snížení nehodovosti a počtu úmrtí na přechodech pro chodce na pozemních komunikacích ve vlastnictví Zlínského kraje a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích osazením nových bezpečnostních prvků – podpora realizace nízkonákladových dopravně inženýrských opatření.

Příjem žádostí:

Příjemci podpory:

 • Obce do 5 000 obyvatel v územním obvodu Zlínského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti v obcích Zlínského kraje
  • Zhotovení projektové dokumentace na úpravy přechodů pro chodce, podporující zlepšení viditelnosti chodců ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti včetně jasové analýzy (zhotovení jasové analýzy není podmínkou pro zhotovení projektové dokumentace, projektová dokumentace může být zpracována i bez jasové analýzy).
  • Zhotovení bezpečnostních auditů, zpracovaných oprávněným subjektem, souvisejících se zlepšením viditelnosti chodců na přechodech ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti, prokazujících, že se jedná o nebezpečné místo (zhotovení bezpečnostního auditu není podmínkou pro zhotovení projektové dokumentace, projektová dokumentace může být zpracována i bez bezpečnostního auditu).
  • Realizace stavebních úprav přechodů pro chodce souvisejících se zlepšením viditelnosti chodců ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti.
 • Dotační titul 2: Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích Zlínského kraje pomocí dopravně inženýrských opatření
  • Budování zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obcí.
  • Budování ostrůvků usměrňujících dopravu v průtazích obcí.
  • Zřizování opticko-psychologických brzd na vozovce.
  • Výstavba a rekonstrukce chodníků s přímou vazbou na přechod pro chodce.
  • Jiná opatření sloužící k ochraně chodců nebo opatření sloužící ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1: Minimální částka podpory z rozpočtu Zlínského kraje formou dotace činí na 1 projekt: 40 000 Kč. Maximální částka podpory z rozpočtu Zlínského kraje formou dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč.
 • Dotační titul 2: Minimální částka podpory z rozpočtu Zlínského kraje formou dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč. Maximální částka podpory z rozpočtu Zlínského kraje formou dotace činí na 1 projekt: 150 000 Kč.
 • Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Intenzita dopravy v dotčeném úseku pozemní komunikace dosahující ročního průměru denní intenzity dopravy (RPDI) za 24 hod. v obou směrech ve výši min. 500 voz/24 hod.
 • Projekt musí být realizován na majetku, který je ve vlastnictví obce, nebo k němu má obec právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
 • Dotčený přechod musí být situován na komunikaci II. nebo III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje.
 • Podporovaná opatření budou realizována pouze na stávajících přechodech pro chodce.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>