Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

shutterstock_49376539.jpg
Share Button

Dotace na budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se mohou předkládat do 10. 3. 2016.

Příjemci podpory:

 • Oborová zastřešující organizace tvořená především právnickými osobami s 51% převahou právních typů NNO (spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví) a 100% podílem činností v oboru sociálního začleňování.
 • Zastřešující organizace tvořená 100% podílem právních typů NNO (spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví) a min. 51% podílem činností v oboru sociálního začleňování.
 • Všeoborová zastřešující organizace tvořená především právnickými osobami s 51% převahou právních typů NNO (spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví) a min. 51% podílem činností v oboru sociálního začleňování.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje zastřešujících organizací, která může mít podobu:
  • posílení personální politiky zastřešující organizace (podpora lidských zdrojů v zastřešujících organizacích);
  • posílení řízení zastřešující organizace, strategického plánovaní, včetně finančního řízení (fundraising apod.);
  • posílení participace členů, pracovníků a možnosti podílení se na vedení;
  • podpora síťování a posílení partnerství s ostatními spolupracujícími organizacemi, oslovování nových potenciálních členů;
  • podpora spolupráce zastřešující organizace s veřejnou správou, např. formou seminářů, besed či konferencí;
  • nastavení komunikace uvnitř i navenek zastřešující organizace;
  • podpora osvěty a rozvoje v daném oboru činnosti (např. zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a podpora spolupráce všech relevantních aktérů);
  • podpora přenosu a rozvíjení zkušeností ze zahraničí.
 • Posílení metodické podpory a poradenství vůči členským organizacím v daném oboru činnosti zastřešující organizace v oblasti sociálního začleňování, které může mít podobu:
  • posílení metodické podpory, poradenství a poskytování a sdílení informací členskými organizacemi v daném oboru činnosti zastřešující organizace;
  • posílení metodické podpory a poradenství členským organizacím v oblasti přípravy a realizace evropských projektů ve vazbě na oblast sociálního začleňování;
  • zprostředkování zkušeností a znalostí, zprostředkování přebírání dobré praxe v daném oboru činnosti;
  • zprostředkování vzdělávání vůči členským organizacím a podpora stáží v daném oboru;
  • posilování odborné základny, sběr dat, příprava a ověřování nových postupů, analýz, výzkumů v daném oboru;
  • rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro školitele a vzdělavatele z řad NNO o užívání např. moderních metod sociální práce a sociálních služeb;
  • poskytování a rozesílání informací elektronickou formou, vedení a práce s databázemi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.
 • Intenzita podpory je až 100 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Zastřešující organizace musí mít právní formu členské korporace.
 • Zastřešující organizace musí vykonávat činnost (obor) v oblasti sociálního začleňování.
 • V rámci této výzvy nebudou podporovány: kurzy PC, výuka českého jazyka a dalších předmětů, které jsou součástí povinné školní docházky, tvorba a realizace rekvalifikačních programů, výuka a výcvik řidičů pro všechny skupiny, včetně školení profesní způsobilosti řidiče, veřejná služba, činnosti související s provozem a údržbou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>