Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktualní výzvy OPPIK 2014-2020

OP PIK – Úspory energie – Výzva IV.

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na zateplení, instalaci obnovitelných zdrojů energie, modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů nebo na zpracování ekologické studie mohou získat malé, střední a velké podniky. 

Školicí střediska – Výzva III.

shutterstock_153244892.jpg

Dotace na podporu budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

OP PIK Inovační vouchery- Výzva III

business-561388__180

Cílem programu podpory a Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

OP PIK Smart grids II – Výzva IV

shutterstock_154252568.jpg

Cílem Výzvy IV programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

OP PIK Program EXPANZE – úvěry

shutterstock_152360909.jpg

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech.

OP PIK Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

shutterstock_91065659.jpg

Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA – ITI (Hradec-Pardubice) – II. výzva

shutterstock_151950830.jpg

Dotace na výstavbu a rekonstrukci školicích center a na jejich vybavení nebo na pořízení vzdělávacích programů mohou získat malé a střední podniky.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA – ITI (Olomouc) I. výzva

shutterstock_153244892.jpg

Dotace na výstavbu a rekonstrukci školicích center a na jejich vybavení nebo na pořízení vzdělávacích programů mohou získat malé a střední podniky.

Příjem žádostí:

  • Příjem Žádostí o podporu probíhá do 19. října 2018, 13 hod.

Příjemci podpory:

  • Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury.
  • Žadatel musí být oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je projekt realizován.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba nových školicích center.
  • Rekonstrukce stávajících školicích center.
  • Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
  • Pořízení vzdělávacích programů.

Forma a výše podpory:

  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč.
  • Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti, je 50 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Cílové území: Území ITI aglomerace Olomouc.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...