Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktualní výzvy OPPIK 2014-2020

OP PIK Marketing – Výzva IV.

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu marketingu a propagace vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných  mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

OP PIK – Úspory energie – Výzva IV.

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na zateplení, instalaci obnovitelných zdrojů energie, modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů nebo na zpracování ekologické studie mohou získat malé, střední a velké podniky. 

Školicí střediska – Výzva III.

shutterstock_153244892.jpg

Dotace na podporu budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

OP PIK Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)

shutterstock_143850391.jpg

Dotace na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

OP PIK Technologie – Výzva IX

shutterstock_112697752.jpg

Cílem IX. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

OP PIK Smart grids II – Výzva VI

shutterstock_154252568.jpg

Cílem Výzvy IV programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie.

OP PIK Program EXPANZE – úvěry

shutterstock_152360909.jpg

Cílem programu je usnadňovat začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech.

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

shutterstock_105337607.jpg

Cílem programu „Nízkouhlíkové technologie“ je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

shutterstock_150246782-1.jpg

Dotace na instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, případně plnění v rámci místní infrastruktury.

OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

shutterstock_147888404.jpg

Dotace na rozšiřování zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel.