Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy Zemědělství, potravinářství, rybářství

PGRLF – Program – Zpracovatel

Program je zaměřen na poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty podnikatelským subjektům v oblasti zpracování zemědělských produktů.

OP Rybářství 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

shutterstock_156474473.jpg

Opatření je zaměřeno na přípravu strategie a realizaci regionálních nebo celostátních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní, zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. Dále pořádání konferencí a seminářů, pořádání a účast na veletrzích, výstavách a vydávání odborných publikací.

OP Rybářství 3.2. Sledovatelnost produktů

Dotace na zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Podpora se poskytuje na monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž. Celková alokace pro tuto výzvu je 10,5 mil. Kč.