Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy Zemědělství, potravinářství, rybářství

PGRLF – Program – Zpracovatel

Program je zaměřen na poskytnutí dotace části úroků z úvěru poskytnutého komerčními subjekty podnikatelským subjektům v oblasti zpracování zemědělských produktů.

OP Rybářství 3.2. Sledovatelnost produktů

Dotace na zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Podpora se poskytuje na monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž. Celková alokace pro tuto výzvu je 10,5 mil. Kč.