Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

shutterstock_155648078.jpg

HMP vyhlašuje grantový program pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům HMP. 

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v HK

shutterstock_154144862.jpg

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

Dotační program na podporu sportu – činnost sportovních organizací v Hradci Králové

cyrrus advisory poradenstvi s dotacemi

Dotace na podporu vrcholového a výkonnostního sportu převážně pro dospělé a nejstarší kategorii mládeže, jako motivační prvek pro děti a mládež.

Dotace z Fondu hejtmana pro Plzeňský kraj 2017

shutterstock_19176397.jpg

Mimoprogramová dotace, kterou lze využít ve výjimečných případech, kdy nebylo možné využit dotaci z jiných dotačních programů Plzeňského kraje, je určena pro fyzické osoby, právnické osoby, obce i příspěvkové organizace. 

MŠMT Státní podpora sportu – Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

shutterstock_107814275.jpg

Tato výzva, vyhlášená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, si klade za cíl podpořit sport na celonárodní úrovni a tím zlepšit zdravotní stav obyvatelstva České republiky.

Kreativní Evropa Podpora literárních překladů

shutterstock_157240706.jpg

Hlavním cílem této výzvy je podpořit kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropské unii, dále podpořit nadnárodní rozšíření vysoce kvalitních literárních děl, zlepšení přístupu k těmto dílům uvnitř i vně Evropské unie a v neposlední řadě oslovení nových čtenářů.

Příspěvek na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce v Olomouckém kraji

prechod

Dotace na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce, jejich osvětlení a bezpečnostní úpravy mohou získat obce a svazky obcí v Olomouckém kraji. 

Program Zdravé municipality JMK

images

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy. 

OTEVŘENÝ SVĚT – 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

shutterstock_156832877.jpg

Cílem programu je podpora spolupráce škol se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech. Cílovou skupinou jsou učitelé, děti a žáci MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 6.

Dotační program města České Budějovice na podporu památkové péče

energeticke uspory

Dotace na zachování a obnovu kulturních památek a zvýšení atraktivity města České Budějovice mohou žádat vlastníci kulturních památek do 1. 8. 2017.