Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu budování publika jako prostředek podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů.

Výzva Kreativní Evropa: Projekty evropské spolupráce

r

Pro nové programovací období 2014 – 2020 vznikl rámcový program Kreativní Evropa, který má za cíl podporu kultury a mediálního sektoru. V rámci tohoto programu byla publikována výzva Projekty evropské spolupráce, která má za cíl rozvíjet nadnárodní rozměr evropských tvůrčích a kulturních odvětví a přispívat k rozšiřování jejich publika.

Program podpory v sociální oblasti ve městě Pardubice

shutterstock_65429458.jpg

Dotace z programu podpory v sociální oblasti jsou určeny poskytovatelům sociálních služeb a organizacím působícím v sociální oblasti na území města Pardubice.

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v HK

shutterstock_154144862.jpg

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji

les

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na neinvestiční projekty zaměřené na základní složky životního prostředí na území Pardubického kraje. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou neziskové organizace a nestátní neziskové organizace. 

Grantové programy Pardubického kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit

orientacni_beh

Dotace na sportovní akce, podporu pravidelné činnosti sportovních organizací, handicapovaných sportovců, podporu sportu pro všechny a podporu sportovní reprezentace.

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

shutterstock_152206601.jpg

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na dílčí podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na území Pardubického kraje. 

Program obnovy venkova v Královehradeckém kraji

shutterstock_127969568.jpg

Královehradecký kraj vydal výzvu, k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zachování, obnova a údržba venkovské zástavby a zkvalitnění občanské vybavenosti. Z příspěvku lze hradit náklady bezprostředně spojené s výstavbou, rekonstrukcí, opravou, komplexní úpravou nebo instalací objektů. 

Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji

shutterstock_138414104.jpg

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu volnočasových aktivit. Projekty musí být realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje.

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže

shutterstock_140317507.jpg

Královéhradecký kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na modernizaci a rekonstrukci objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou NNO dětí a mládeže a pracující s dětmi a mládeží.