Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu budování publika jako prostředek podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů.

Úprava lyžařských běžeckých tras 2016/2017 v Plzeňském kraji

Skier-carving-a-turn

O dotaci na úpravu lyžařských a běžeckých tras mohou žádat obce v Plzeňském kraji. Cílem dotačního titulu je podpora turistického ruchu na území Šumavy a Českého lesa, podpora obcí v jejich aktivitě využít potenciál území a podpora sportovních aktivit obyvatel i návštěvníků Plzeňského kraje.

Dotace z Fondu hejtmana pro Plzeňský kraj 2017

shutterstock_19176397.jpg

Mimoprogramová dotace, kterou lze využít ve výjimečných případech, kdy nebylo možné využit dotaci z jiných dotačních programů Plzeňského kraje, je určena pro fyzické osoby, právnické osoby, obce i příspěvkové organizace. 

Kotlíkové dotace ve Středočeském kraji

shutterstock_91065659.jpg

Účelem dotace je podpora výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.

Dotační programy města Ústí nad Orlicí

15122-top_foto1-pamu0

Rada města Ústí nad Orlicí schválila nové dotační programy města pro rok 2017, které se týkající oblasti sportu, školství, kultury a údržby nemovitostí.

Program obnovy venkova Vysočiny

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na projekty k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově.

Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu v Královéhradeckém kraji

shutterstock_136249811.jpg

V Královéhradeckém kraji lze využít dotaci na podporu, rozšíření a koordinace aktivit cestovního ruchu ve všech oblastech Královéhradeckého kraje se zohledněním specifičnosti jejich turistického potenciálu.

Podpora činnosti turistických informačních center v Královéhradeckém kraji

informační centrum

V Karlovarském kraji lze využít dotaci na podporu, rozšíření a zkvalitňování služeb a zlepšování podmínek poskytování informací v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím turistických informačních center.

Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu, které svým dopadem přesahují územní působnost žadatele. Cílem Programu je zvýšení především sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji

obr (2)

Podpora rozšíření turistické nabídky, tvorby a zavedení produktů cestovního ruchu na území Libereckého kraje a jeho turistických regionů.