Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Kreativní Evropa – MEDIA – Podpora sítí kin

Dotace na podporu sítí evropských provozovatelů kin, která promítají významný podíl zahraničních evropských filmů.

Výzva Památky a zdraví – Nadace Občanského fóra

shutterstock_152064281.jpg

Dotace je poskytována na záchranu kulturních památek v České republice. Projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká.

Kraj Vysočina – Edice Vysočiny

shutterstock_157240706.jpg

Účelem této dotace je podpořit program na vytvoření  podmínek pro podporu ediční činnosti směřující k uchování identity a kolektivní paměti obyvatel kraje připomenutím významných osobností, historických událostí a kulturního dědictví s vazbou na Kraj Vysočina. 

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu ve Zlínském kraji

shutterstock_132607382.jpg

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Dotace z Fondu hejtmana pro Plzeňský kraj 2018

shutterstock_19176397.jpg

Mimoprogramová dotace, kterou lze využít ve výjimečných případech, kdy nebylo možné využit dotaci z jiných dotačních programů Plzeňského kraje, je určena pro fyzické osoby, právnické osoby, obce i příspěvkové organizace. 

Program obnovy venkova Vysočiny

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na projekty k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově.

Kreativní Evropa Podpora literárních překladů

shutterstock_157240706.jpg

Hlavním cílem této výzvy je podpořit kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropské unii, dále podpořit nadnárodní rozšíření vysoce kvalitních literárních děl, zlepšení přístupu k těmto dílům uvnitř i vně Evropské unie a v neposlední řadě oslovení nových čtenářů.

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje

vh14

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem: „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“. Cílem programu v rámci plnění uvedených úkolů je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území Plzeňského kraje.

Program Zdravé municipality JMK

images

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy. 

Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji

Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu jako prevenci rizikového chování a zdravého životního stylu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.