Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu budování publika jako prostředek podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů.

Výzva Kreativní Evropa: Projekty evropské spolupráce

r

Pro nové programovací období 2014 – 2020 vznikl rámcový program Kreativní Evropa, který má za cíl podporu kultury a mediálního sektoru. V rámci tohoto programu byla publikována výzva Projekty evropské spolupráce, která má za cíl rozvíjet nadnárodní rozměr evropských tvůrčích a kulturních odvětví a přispívat k rozšiřování jejich publika.

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v HK

shutterstock_154144862.jpg

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií

shutterstock_115264639.jpg

Odbor ochrany kulturního dědictví Ministerstva kultury vyhlásil dotační řízení na podporu projektů poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. Finanční podpora tentokrát bude poskytnuta na prezentaci sbírek muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem a na prezentaci sbírek formou odborných katalogů sbírek.

Granty na volnočasové aktivity pro děti a mládež v kraji Vysočina

shutterstock_75083293.jpg

Dotace ke zlepšení a podpoře dlouhodobých volnočasových aktivit obyvatel regionu, se zaměřením na děti a mládež, mohou získat nestátní neziskové organizace (NNO).

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR

shutterstock_153690974.jpg

Dotace se poskytují na realizaci nebo spolufinancování projektů nestátních neziskových organizací a dalších vybraných subjektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky v oblasti integrace cizinců, se zřetelem na téma rovných příležitostí pro ženy a muže.

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

shutterstock_112832212.jpg

Dotace na podporu aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením pro rok 2017 mohou získat právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže od 6 do 26 let a právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání osob se zdravotním postižením.

VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Informační centra veřejných knihoven, v jehož rámci mohou provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků

shutterstock_127820870.jpg

Dotace je poskytována na vzdělávací aktivity knihovníků zaměřené na získání dovedností v práci s informačními systémy, Program podporuje základní školení dovedností, nástavbové školení a expertní kurzy. Dotace je poskytována na investiční i neinvestiční náklady.

Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA

shutterstock_121401160.jpg

Dotace na zajištění ochrany digitalizací a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví mohou získat provozovatelé knihoven, spolky a občanská sdružení.