Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Nadace život umělce

shutterstock_155219123.jpg

Nadace život umělce se zabývá aktivní podporou projektů,  mladých výkonných umělců, výkonných umělců seniorů a pečuje a spravuje pietní místa herců na Vyšehradském hřbitově. 

Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu budování publika jako prostředek podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů.

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v HK

shutterstock_154144862.jpg

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

Dotace z Fondu hejtmana pro Plzeňský kraj 2017

shutterstock_19176397.jpg

Mimoprogramová dotace, kterou lze využít ve výjimečných případech, kdy nebylo možné využit dotaci z jiných dotačních programů Plzeňského kraje, je určena pro fyzické osoby, právnické osoby, obce i příspěvkové organizace. 

Dotační programy města Ústí nad Orlicí

15122-top_foto1-pamu0

Rada města Ústí nad Orlicí schválila nové dotační programy města pro rok 2017, které se týkající oblasti sportu, školství, kultury a údržby nemovitostí.

Program obnovy venkova Vysočiny

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na projekty k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově.

Nadace ČEZ – Oranžové schody pro bezbariérové úpravy škol

shutterstock_124625749.jpg

Dotace na a podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Odstranění bariér zlepší možnosti vzdělávání žáků/studentů se zdravotním postižením, podpoří vzájemnou integraci a zajistí všem důstojné podmínky na cestě ke vzdělání.

Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu, které svým dopadem přesahují územní působnost žadatele. Cílem Programu je zvýšení především sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci

shutterstock_155816618.jpg

Dotace na podporu preventivních aktivit vedoucích k žádoucímu rozvoji osobnosti, podporu uplatňování metod vedoucích ke zdravému životnímu stylu při práci s dětmi a mládeží na území Plzeňského kraje mohou získat fyzické a právnické osoby.

Bezpečné branky pro Plzeňský kraj

branka

Plzeňský kraj vyhlašuje nový program Bezpečné branky, s cílem zvýšit bezpečnost dětí na fotbalových hřištích a ostatních sportovištích v Plzeňském kraji instalací bezpečných branek. Součástí vyhlášení programu je upozornění na nutnost dodržování pravidel pro řádné užívání, zajištění, údržbu a kontrolu stávajících a nově pořízených sportovních zařízení (branek), a tím dosažení snížení možných rizik vážných nehod a úrazů dětí a mládeže.