Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Dotace na opravu bytového domu – Státní fond rozvoje bydlení – Panel 2013+

building-414408__340

Využijte možnosti čerpat zvýhodněné úvěry na opravy bytových domů pomocí nepřímé dotace. Nepřímé dotace jsou zajímavou alternativou pro všechny bytové domy. V rámci programu Panel 2013 + je stále ještě možné čerpat zvýhodněné úvěry od státu. Oproti klasickým hypotékám jsou tyto úvěry úročeny nižší sazbou, než je hodnota inflace. Díky této sazbě je možné velmi dobře zajistit fungování domu i na další desítky let za velmi výhodných podmínek.

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

bike-775799__340

Dotace na podporu projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji

shutterstock_153690974

Dotaci na prevenci rizikových projevů chování můžou získat školy a školská zařízení či neziskové organizace působící v Moravskoslezském kraji. Konkrétně je možné podpořit projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování či projekty zaměřené na včasnou intervenci. Mezi podporované aktivity patří i zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence či řešení rizikových projevů chování. 

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

Zlepsovani stavu prirody a krajiny

Dotace na podporu projektů a zejména aktivit údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Účast českých filmů na zahraničních festivalech – Státní fond kinematografie

cyrrus advisory poradenstvi s dotacemi

Dotace na podporu pro jednotlivá česká kinematografická díla (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí.

Výzva Pardubického kraje v oblasti vodního hospodářství

shutterstock_153095855

Dotaci na výstavbu a rekonstrukci (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod,  kanalizací a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu budování publika jako prostředek podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů.

České Budějovice – Dotační program na podporu památkové péče

shutterstock_154144862.jpg

Dotace na zachování a obnovu kulturních památek a zvýšení atraktivity města České Budějovice mohou žádat vlastníci kulturních památek do 11. 7. 2014.

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu ve Zlínském kraji

shutterstock_132607382.jpg

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Město Pardubice – Program podpory kultury

shutterstock_157258070.jpg

Dotace na program, který je zaměřen na podporu kulturních aktivit v rok 2019 ve městě Pardubice.