Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Výzva na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

Zlepsovani stavu prirody a krajiny

Dotace na budování cyklistických stezek a tras, které vytvoří základní systém kraje, přípravu studií, rozvojových materiálů a projektové přípravy pro projekty. O příspěvky mohou žádat obce, mikroregiony, příspěvkové organizace krajů a obcí. Finanční příspěvek může být až do 75 % celkových nákladů.

Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu budování publika jako prostředek podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů.

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu ve Zlínském kraji

shutterstock_132607382.jpg

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Podprogram zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

shutterstock_142454215.jpg

Podprogram je zaměřen na péči o zraněné a handicapované živočichy za účelem jejich návratu do přírody a na péči o trvalé handicapy, které jsou určeny k odchovným a osvětovým účelům, ale také na osvětovou činnost ve vztahu k veřejnosti. Žadatelem může být subjekt, který zajistí naplnění podprogramu na celém území ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Fond na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti podpory rodiny v Karlovarském kraji

shutterstock_155170766.jpg

Příspěvek se poskytuje k podpoře realizace projektů, na kterých má kraj zájem, a které není možno realizovat z běžných provozních prostředků žadatele. Podporovány budou především aktivity směřující k předcházení negativních jevů v rodině. 

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v HK

shutterstock_154144862.jpg

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

Dotace z Fondu hejtmana pro Plzeňský kraj 2018

shutterstock_19176397.jpg

Mimoprogramová dotace, kterou lze využít ve výjimečných případech, kdy nebylo možné využit dotaci z jiných dotačních programů Plzeňského kraje, je určena pro fyzické osoby, právnické osoby, obce i příspěvkové organizace. 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění

heart-grapes-health

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora realizace projektů v oblasti zdravotnictví na osvětu a výchovu zdravého způsobu života, prevenci zdraví, zmírňování následků onemocnění a poškození zdraví.

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji

tennis

Z dotačního Programu na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2018 je možné žádat o finanční podporu na sportovní činnost handicapovaných sportovců pro oddíly nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji a pro samotné handicapované sportovce.

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2018

15122-top_foto1-pamu0

Podpora kulturní a volnočasové činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města vychází z programového prohlášení rady města, které podporuje spolkovou činnost ve městě a podporuje významné kulturní akce. Prioritou zůstávají akce a činnosti zaměřené především na děti a mládež do 18 let.