Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Výzva Památky a zdraví – Nadace Občanského fóra

shutterstock_152064281.jpg

Dotace je poskytována na záchranu kulturních památek v České republice. Projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká.

Dotace z Fondu hejtmana pro Plzeňský kraj 2017

shutterstock_19176397.jpg

Mimoprogramová dotace, kterou lze využít ve výjimečných případech, kdy nebylo možné využit dotaci z jiných dotačních programů Plzeňského kraje, je určena pro fyzické osoby, právnické osoby, obce i příspěvkové organizace. 

Program obnovy venkova Vysočiny

shutterstock_155170766.jpg

Dotace na projekty k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj společenského života a životních podmínek na venkově.

Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji

shutterstock_156832877.jpg

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu, které svým dopadem přesahují územní působnost žadatele. Cílem Programu je zvýšení především sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Příspěvek na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce v Olomouckém kraji

prechod

Dotace na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce, jejich osvětlení a bezpečnostní úpravy mohou získat obce a svazky obcí v Olomouckém kraji. 

OTEVŘENÝ SVĚT – 3.A Účast škol v mezinárodní spolupráci

shutterstock_156832877.jpg

Cílem programu je podpora spolupráce škol se zahraničními partnery, realizace společných projektů a účast v soutěžích a výměnných pobytech. Cílovou skupinou jsou učitelé, děti a žáci MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 6.

Středočeský kraj Podpora primární prevence

shutterstock_156832877.jpg

Podpora programů zaměřených na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, které pomáhají řešit problémy v oblasti výskytu rizikového chování a které podporují zdraví a zdravý životní styl na školách a školských zařízeních.

Dotace na reprodukci požární techniky a požární stanice

shutterstock_100299176.jpg

Dotace vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky a výstavby požárních stanic pro jednotky požární ochrany je vyhlášena Hasičským záchranným sborem ČR.

Infrastruktura ICT v Kraji Vysočina

shutterstock_153934175.jpg

Dotace na podporu výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina, kde je účelem poskytovaných finančních prostředků zajistit spolufinancování vytváření základní komunikační infrastruktury a při jejím dalším rozvoji. Cílem programu je rozšíření a zkvalitnění dostupnosti digitálních služeb prostřednictvím datových sítí a to s důrazem na rozvoj tzv. NGA sítí (otevřených vysokorychlostních sítí), pokrytí míst s nedostatečnou dostupností internetu, zlepšení rychlosti a kvality přístupu k internetu a zlepšení dostupnosti služeb mobilních sítí prostřednictvím zlepšení dostupnosti signálu GSM.

Program pro poskytnutí podpory na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích Zlínského kraje pro řešení problémů v zásobování pitnou vodou v území, kde se opakovaně projevují nedostatky pitné vody z důvodu zhoršení její kvality, sucha či nedostatečných tlakových poměrů ve vodovodní síti v obcích o velikosti do 2 000 obyvatel. Jedná se o zajištění podmínek k dalšímu rozvoji sídelních útvarů do 2 000 obyvatel ve Zlínském kraji.