Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Program obnovy venkova pro Karlovarský kraj

stažený soubor

Dotační program byl zřízen za účelem podpory v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

Účast českých filmů na zahraničních festivalech – Státní fond kinematografie

cyrrus advisory poradenstvi s dotacemi

Dotace na podporu pro jednotlivá česká kinematografická díla (ve smyslu § 2 odst. 1 písm. f) zákona o audiovizi) a jejich účast na nejvýznamnějších mezinárodních filmových festivalech v zahraničí.

Výzva Pardubického kraje v oblasti vodního hospodářství

shutterstock_153095855

Dotaci na výstavbu a rekonstrukci (stavební úpravy) stavební a technologické části staveb čistíren odpadních vod,  kanalizací a souvisejících objektů a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování.

Podpora filmových festivalů

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu budování publika jako prostředek podněcování zájmu o evropská audiovizuální díla a zlepšování přístupu k nim, zejména prostřednictvím propagace, akcí, filmové gramotnosti a festivalů.

Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu ve Zlínském kraji

shutterstock_132607382.jpg

Cílem Programu je zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji.

Dotační program na rozvoj cestovního ruchu v Hradci Králové

shutterstock_154144862.jpg

Finanční podpora na realizaci projektů na rozvoj cestovního ruchu a budování města Hradec Králové jako turistické destinace.

Poskytování příspěvků Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit

shutterstock_55698064.jpg

Příspěvky na podporu kulturních aktivit v odboru kultury mohou získat právnické i fyzické osoby, s výjimkou územně samosprávných celků. Podpořeny budou zejména projekty, které mají regionální a nadregionální význam, zahrnují aktivity na kterých má kraj zájem, významně prezentují kraj a nelze je realizovat z běžných provozních prostředků žadatele.

Podpora kultury v Plzeňském kraji

shutterstock_90430603.jpg

Cílem programu je podpora kulturních projektů v těchto oblastech: divadlo, hudba a tanec, výtvarné umění, kulturní dědictví, podpora tradiční lidové kultury a postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit. 

Podpora úhrady nákladů spojených s obnovou a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů v Karlovarském kraji

karl.kraj

Program je určen na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů nacházejících se na území Karlovarského kraje. Žadatelem může být vlastník objektu, který je předmětem projektu.

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji

les

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na neinvestiční projekty zaměřené na základní složky životního prostředí na území Pardubického kraje.