Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

youngsters-249963__340

Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na dílčí podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na území Pardubického kraje. 

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění

heart-grapes-health

Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora realizace projektů v oblasti zdravotnictví na osvětu a výchovu zdravého způsobu života, prevenci zdraví, zmírňování následků onemocnění a poškození zdraví.

Nadace české architektury

shutterstock_134805803.jpg

Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace architektury jako nedílné součásti současné kultury. 

Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji

tennis

Podporu na sportovní činnost handicapovaných sportovců pro oddíly nebo kluby sídlící v Olomouckém kraji a pro samotné handicapované sportovce.

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

shutterstock_90430603.jpg

Olomoucký kraj vyhlašuje program Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji. Cílem je podpora a rozšíření hodnotných typů kulturních aktivit na území Olomouckého kraje nebo jinak propojených s krajem, které obohatí nabídku kulturního vyžití obyvatel.

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2019

Podpora kulturní a volnočasové činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města vychází z programového prohlášení rady města, které podporuje spolkovou činnost ve městě a podporuje významné kulturní akce. Prioritou zůstávají akce a činnosti zaměřené především na děti a mládež do 18 let.

Město Plzeň – Dotace do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců

shutterstock_100726372

Cílem programu je finanční podpora konkrétních sportovních subjektů nacházejících se na území města Plzně. Smyslem programu je podpora především neziskových organizací, které mají omezenou možnost získání finančních prostředků z vlastních zdrojů a činnosti a jež svými aktivitami zajišťují aktivní využití volného času občanů, především dětí a mládeže.

Podpora chovu ryb ve vodních tocích v Jihočeském kraji

shutterstock_156378335.jpg

Dotace na podporu aktivit uživatelů rybářských revírů, rybářských svazů a univerzit, středních škol, výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství vedoucích k lepší péči o rybí společenstva ve vodních tocích.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Jihočeském kraji

shutterstock_155816618.jpg

Dotace na neinvestiční podporu systému Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a na činnost subjektů zabývající se EVVO v Jihočeském kraji.

Podpora kultury v Jihočeském kraji

obr (2)

Dotace na rozšíření kulturní nabídky jihočeského regionu a tím jeho zatraktivnění jak pro jeho obyvatele, tak pro jeho domácí i zahraniční návštěvníky.