Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

Podpora preventivních a léčebných projektů v Libereckém kraji

shutterstock_101192473.jpg

V rámci prodprogramu Podpora preventivních a léčebných projektů mohou žádat nestátní neziskové organizace a dále obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí a obchodní společnosti. Cílem programu je především zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva Libereckého kraje a zvyšování kvality života podporou projektů zaměřených na prevenci, rehabilitaci, edukaci a léčbu.

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje

vh14

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem: „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“. Cílem programu v rámci plnění uvedených úkolů je systematická pomoc při obnově poznatelného stavu válečných hrobů a pietních míst na území Plzeňského kraje.

Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany v Libereckém kraji

shutterstock_114541285.jpg

Zastupitelstvo Libereckého kraje vyhlašuje Dotační program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Předmětem dotace je uskutečnění rekondičních a ozdravných pobytů pro zdravotně postižené občany Libereckého kraje v kalendářním roce 2019.

Nadace Veronica Společně pro přírodu

shutterstock_153412091.jpg

Cílem programu je zvyšování sounáležitosti lidí s místy, kde žijí, povzbuzení k jejich vlastní aktivitě a zájmu o okolní prostředí, zvyšování kvality životního prostředí a rozvoj komunitního života. 

Nadace ČEZ – Oranžový přechod pro osvětlování přechodů

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Oranžový přechod pro rok 2019. Cílem grantového řízení Oranžový přechod je  zvyšování bezpečnosti obyvatel  formou instalace osvětlení přechodů pro chodce.

Naše škola – podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče v Kraji Vysočina

shutterstock_156832877.jpg

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit odpovídající zázemí pro povinnou školní docházku na území Kraje Vysočina tak, aby odpovídalo hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu žáků školního věku.

MK ČR Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

obr (2)

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2019 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, v oborech: hudba, divadlo a tanec, literatura a výtvarné umění.

Program Obyčejný život Nadace Olgy Havlové

sp-5

Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.

Nadace ČEZ – Zaměstnanecké granty pro neziskové organizace

shutterstock_138495644.jpg-150x150

Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR.

Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje

Zlepsovani kvality vody

Dotace na výstavbu, rekonstrukci (technické zhodnocení) a modernizaci čistíren odpadních vod, nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství.