Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

Fond vzdělávání – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

shutterstock_96303500.jpg

Program poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

OP Doprava Výzva č. 44 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – telematické aplikace v nákladní a osobní dopravě (TSI-TAF a TSI-TAP) – SŽDC

ALT362d73_PLZEN

V rámci této výzvy, vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR, budou podpořeny projekty, jejichž cílem bude zlepšení kvality železniční dopravy.

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů města Plzně

invalidnivozik

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí finančního daru, jehož cílem je pomoc zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně získat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s handicapem.

Nadace Zdraví pro Moravu

shutterstock_127446179.jpg

Dotace na zajištění finanční podpory neziskovým organizacím pomáhající zlepšování zdraví každého jednotlivce prostřednictvím rozvoje progresivních metod v medicíně, propagace zdravého způsobu života a motivace občanů.

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

086153900139202124839

Dotace na výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu mohou získat muzea, galerie národní památkový ústav a historické knižní fondy. 

OP Zaměstnanost Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

shutterstock_105045134.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na modernizaci institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti, a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně  opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráci mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami.

OP Zaměstnanost Výzva pro projekci podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020

shutterstock_89090812.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě.

OP Technická pomoc – Výzva č.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

shutterstock_155400761.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu řízení a koordinaci Dohody o partnerství.

OP Technická pomoc – Výzva č.2 Jednotný monitorovací systém

shutterstock_151950830.jpg

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké elektronizace dat.

Základní grantový program nadačního fondu Zelený poklad

sad

Cílem základního grantového programu je podpořit projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí na území města Plzně.