Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Aktuální výzvy

TA ČR Program DELTA 2 podpora výzkumu a vývoje

výzkum 1

Dotace na projekty aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů programu DELTA 2 mohou získat podniky a výzkumné organizace.

Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů

shutterstock_115264639.jpg

Dotace na podporu zachování, rozvoje a udržitelnosti rozmanité kulturní nabídky Plzeňského kraje a vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru„ pro obyvatele i návštěvníky kraje.

Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památky v městě Plzni

karl.kraj

Účelovou dotaci na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky mohou čerpat fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem této památky.

MZe – 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů

sad

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu restrukturalizace ovocných sadů, jehož účelem je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

MŠMT Státní podpora sportu – Sportovně talentovaná mládež na období roku 2019 TALENT

beach-volleyball-2657680_960_720

Dotace na podporu péče o sportovně talentovanou mládež v systému a struktuře, ve kterých je zohledněn věkový a výkonnostní růst sportovce (zpravidla ve věku 15 – 23 let).

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji

bike-775799__340

Dotace na zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součásti budování systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje.

OP Zaměstnanost Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

sp-5

Účelem dotace je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

18. výzva – ITI – Olomouc – SC 2.4 – Předškolní vzdělávání III.

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin.

MZe – 1.D. Podpora včelařství

včela

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program Podpora včelařství, jehož účelem je zabezpečit opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

OP ŽP – 61. výzva, PO 5, SC 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

eko-energie-06-150x150

Podpora je zaměřena na urychlení zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie u budov veřejného sektoru.