Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

MAS Hrubý Jeseník – Minigranty

concert-971027__340

Dotace na podporu kulturní a společenské akce pořádané pro děti a mládež, aktivity pro rozvoj komunitního života, podpora tradičních kulturních a řemeslných akcí zaměřených na podporu místních produktů, tradičních řemesel, tradičního zemědělství.

Výzva č.2 OPŽP MAS Horňácko a Ostrožsko – Realizace ÚSES, Protierozní opatření

nature-3986283__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Výzva č.3 OPŽP MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. – Sídelní zeleň

daffodil-3349706__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Hříběcí hory – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

waterfall-3961311__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Hříběcí hory – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

urban-park-3410146__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MAS Buchlov, z.s. – OPŽP – Realizace ÚSES a protierozní opatření

coed-y-brenin-982270__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

MAS Buchlov, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

marguerite-1507550__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.

MK ČR- 134 130 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

240_F_118573853_q9iL08OdSXAimDsxc4McseYXvbDD3ldj

Program Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení slouží k průběžnému financování rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních příspěvkových organizací ve správě Ministerstva kultury.

Výzva Místní akční skupiny Podhostýnska – OPŽP – Krajinná zeleň

forest-3194475__340

Dotace na zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES.

Výzva Místní akční skupiny Podhostýnska – OPŽP – Sídelní zeleň

frog-3312038__340

Dotace na zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.