Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Aktuální výzvy

MZe – 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

shutterstock_86017201.jpg

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu, která by měla částečně kompenzovat újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků.

Nadace ČEZ – Stromy

shutterstock_156897440.jpg

 Grantové řízení se zaměřuje na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů.

OP PIK Marketing – Výzva IV.

shutterstock_139584668.jpg

Dotace na podporu marketingu a propagace vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných  mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

OP Zaměstnanost Výzva č. 8, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro Hlavní město Prahu)

shutterstock_139584668.jpg

Dotace je určena pro oprávněné žadatele na projekty ke zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Celková alokace činí 80 800 000 Kč.

OP Zaměstnanost – Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

shutterstock_153244892.jpg

Dotaci na podporu profesního vzdělávání zaměstnanců včetně poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů  řízení  a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, kariérového poradenství, age managementu a spolupráce podniků a vzdělávacích institucí mohou získat fyzické a právnické osoby registrované v ČR. Celková alokace finančních prostředků na projekty v rámci této výzvy je 3 500 000 000 Kč.

OP Zaměstnanost Výzva č. 5, Průběžná výzva pro kraje – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_50572087.jpg

Dotace na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce mohou čerpat pouze kraje.

OP PIK – Úspory energie – Výzva IV.

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na zateplení, instalaci obnovitelných zdrojů energie, modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálů nebo na zpracování ekologické studie mohou získat malé, střední a velké podniky. 

Školicí střediska – Výzva III.

shutterstock_153244892.jpg

Dotace na podporu budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

OP Zaměstnanost Výzva č. 6, Průběžná výzva pro hl. m. Prahu – podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

shutterstock_143557168.jpg

Dotace na aktivity zacílené na sociální začleňování osob sociálně vyloučených a zvyšování jejich zaměstnatelnosti může čerpat pouze hlavní město Praha.

OP PIK Technologie – Výzva VIII (pro začínající podniky)

shutterstock_143850391.jpg

Dotace na podporu zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.