Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Již proběhlé výzvy IROP 2014-2020

5. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy

shutterstock_98142734.jpg

Dotace na podporu dopravní infrastruktury, podporovány budou projekty zaměřené např. na nákup nízkoemisních vozů, výstavbu přestupních terminálů, výstavbu cyklostezek, apod. Místo realizace je území MAS Regionu Poodří.

6. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Péče o znevýhodněné skupiny obyvatel

Dotace na rozvoj sociálních služeb a na podporu sociálního bydlení je poskytována pro oprávněné žadatele na území MAS Regionu Poodří.

8. Výzva MAS Regionu Poodří – IROP – Podpora výchovy a vzdělávání

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na podporu infrastruktury vzdělávání, podporované jsou mateřské školky, základní školy, střední a vyšší odborné školy a zájmové a neformální vzdělávání.

IROP Výzva č. 73 Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně případných záchytných parkovišť, a dále na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu  samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu.

IROP Výzva č. 74 Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

shutterstock_59074903.jpg

Podpora je zaměřena na stavbu nebo rekonstrukci a stavební úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra včetně vybavení pro zajištění provozu zařízení. V rámci polyfunkčního komunitního centra musí být poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Obnova kulturního dědictví

67149c1a3c1287e90d531790af34_r16-9_w480_h270_gi-photo-583960

Dotace pro vlastníky památek, které jsou národní kulturní památkou nebo památkou na indikativním seznamu pro zápis na seznam NKP k 1.1.2014.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP-Sociální začleňování a služby

Multiracial Hands Surrounding the Earth Globe

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a úpravu objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány a na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.-IROP- Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

shutterstock_75083293.jpg

Dotaci na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

2.Výzva MAS-Partnerství Moštěnka-IROP-Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení

shutterstock_153506372.jpg

Dotace na stavby, stavební úpravy a další aktivity v oblasti infrastruktury pro vzdělávání, lze získat na území Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka.

6.výzva-IPRÚ-Zlín-SC 3.1-Obnova kulturních památek baťovského období

projektova_dokumentace

Dotace na revitalizace, zatraktivnění a zpřístupnění baťovských památek mohou získat žadatelé, kteří jsou jejich vlastníky nebo mají právo s tímto majetkem hospodařit.