Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy Zaměstnanost 2014-2020

Středočeský kraj – Knihovní fond obecních knihoven

books-2596809__340

Knihovní fond obecních knihoven, zahrnuje nákup knih v papírové či elektronické podobě české i zahraniční literatury pro nejširší veřejnost.

MAS Horní Pomoraví – IROP – Sociální služby a komunitní centra I.

team-spirit-2448837__340

Dotace na rozvoj komunitních center, která  poskytující jednu a více sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Bílá stopa – Dotační program Jihočeského kraje

ski-trails-599641_960_720

Cílem tohoto dotačního programu je podpora zajištěnosti předsezónní úpravy lyžařských běžeckých tras na území Jihočeského kraje.

MAS 21 – IROP – Kvalitní sociální služby – III.

volunteers-2654004_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Město Plzeň – IROP – Optimalizace a rozvoj cyklodopravy III

leisure-444038__340

Dotace na výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

MAS LEADER-Loucko – IROP – Zvyšování kvality základních škol

students-99506_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva MAS ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání III.

computer-491760__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Výzva MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích III.

students-99506_960_720

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Výzva č. 4 MAS Zubří země, o.p.s. – OPZ – Podpora aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování – (II.)

hand-2906458__340

Dotace na sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány odlehčovací služby a krizová pomoc.

1.výzva MAS Slezská brána-IROP-Vzdělávání 1.

teaching-928637__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.