Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

4.výzva OPZ MAS Podchlumí – Zaměstnanost

homeless-857699__340

Dotace na podporu vzniku a rozvoj  nových existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání na území MAS Podchlumí.

Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury

skoda-octavia-3269945__340

Dotace na sociální služby pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na udržení a obnovení sociální stability a společenského zapojení těchto osob, na jejich návrat a udržení se na trhu práce a na zvýšení dosažitelnosti těchto služeb.

MAS Bohdanečsko – Malý LEADER pro Bohdanečsko pro rok 2019

tartan-track-2678544__340

Dotace na obnovu a údržbu občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní).

PODPORA SLUŽBY INFRASTRUKTURY – ITI BRNO

scientific-2040795__340

Dotace na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společně využívání technologií.

MAS DOLNÍ MORAVA – 1.IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

rehab-center-1560942_960_720

Dotace na rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměřením na jeho rekonstrukci, rozšiřování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce.

MAS DOLNÍ MORAVA – 2.IROP – Komunitní centra I

handshake-3139227__340

Dotace na výstavbu, rekonstrukci a úpravy komunitních center a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

MAS Vodňanská ryba, z.s. – IROP – Sociální podnikání

prác

Dotace na rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměřením na jeho rekonstrukci, rozšiřování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce.