Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Dotace na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje mohou získat malé a střední podniky, velké podniky a výzkumné organizace. Maximální výše dotace celkově za program je 60 %. Na tento program je alokováno od roku 2015 do roku 2023 celkem 16 miliard Kč.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické i fyzické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Dotační program na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň

shutterstock_96765793.jpg

Rezidence poskytují prostor pro individuální i týmovou uměleckou práci. Projekt uměleckých tvůrčích rezidencí je místem pro setkávání umělců. Nabízejí prostor pro vytváření kontaktů mezi zdejším uměleckým prostředím a umělci z celého světa.

Město Jihlava – Podpora malých kulturních projektů

shutterstock_55698064.jpg

Cílem je podpořit na jedné straně mladé začínající pořadatele nebo kulturní aktéry a na druhé straně stávající komunitní uskupení a spolky, které se chtějí veřejně prezentovat.

Podpora individuálních sportovců v Jihomoravském kraji 2017-2018

shutterstock_107814275.jpg

Účelem dotačního programu je zlepšení a zkvalitnění běžné sportovní přípravy individuálních sportovců, umožnit jejich účast na větším počtu vrcholných akcí či kvalitnějších soustředěních.

MV ČR Rozvoj dobrovolnické služby

shutterstock_154538048.jpg

O státní účelovou dotaci pro oblast dobrovolnické služby z rozpočtu Ministerstva vnitra mohou žádat pouze organizace, které jsou držiteli platné akreditace k vysílání dobrovolníků udělené Ministerstvem vnitra podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Dotace se poskytuje na činnosti uvedené v § 11 zákona o dobrovolnické službě.

Podpora rodinných aktivit ve městě Znojmě v roce 2018

shutterstock_155351414.jpg

Cílem dotačního programu je podpora, rozvoj a implementace nových trendů v oblasti rodinných aktivit zaměřeny na všechny cílové/věkové skupiny obyvatel.

Podpora sociálních služeb ve městě Znojmě v roce 2018

shutterstock_113484865.jpg

Dotace na podporu poskytování základních činností sociálních služeb na území města Znojma.

Město Karlovy Vary – Dotace na volnočasové aktivity

shutterstock_155695982.jpg

Dotace na volnočasové aktivity pro děti i dospělé, které pořádají fyzické a právnické osoby v městě Karlovy Vary.