Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Již proběhlé výzvy

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

shutterstock_157258070.jpg

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků TA ČR za účelem naplňování cílů programu EPSILON.

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

shutterstock_98705384.jpg

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

shutterstock_140333755.jpg

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna.

Výzva MAS Sdružení SPLAV v rámci PRV – Zemědělské podniky

tractor-3366278__340

Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu, investice na pořízení strojů pro zemědělskou výrobu a peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

MAS Otevřené zahrady Jičínska- IROP – Rozvoj péče o zdraví – mobilní psychiatrické týmy

mental-health-2313430__340

Dotace na vybavení mobilních psychiatrických týmů, které mají za cíl zvýšit dostupnost a kvalitu psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – Královéhradecký kraj

girl-and-boy-outdoor-2725649__340

Dotace na vytváření podmínek pro realizaci volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji prostřednictvím modernizace a rekonstrukce objektů a zařízení sloužících dětem a mládeži.

6.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

kids-2835430__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

7.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA – IROP – KULTURNÍ PAMÁTKY 2

park-2594142__340

Dotace na obnovu památek a jejich částí, digitalizaci památek a mobiliářů, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Karlovarský kraj Vyhlášení Programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2019

stair-lift-1796216__340

Dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

1. výzva MAS Jihozápad – IROP – Podpora hasičů JPO III

fire-165575__340

Dotace na stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události.