Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

shutterstock_153270923.jpg
Share Button

V rámci programu „Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2018“ je možno požádat o finanční příspěvek na vzdělávání pedagogických pracovníků, managementu, ale i žáků v různých oblastech výukové činnosti. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti podávejte od 25. 9. do 13. 10. 2017.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení na území hl. m. Prahy.
 • Právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb.
 • Další právnické a fyzické osoby, jejichž obor činnosti je Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, s výjimkou škol vysokých.

Typy podporovaných projektů:

 • Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.
 • Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých.
 • Program č. 3: Program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou.
 • Program č. 4: Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Program č. 5: Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou.
 • Program č. 6: Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy.

Forma a výše podpory:

 • Výše finančních prostředků je závislá na rozhodnutí Rady a schválení rozpočtu města Prahy na rok 2018.
 • Grant se poskytuje do výše maximálního podílu 95 % z celkových uznatelných nákladů projektu v daném roce. Minimální spoluúčast příjemce dotace je stanovena na 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu. To neplatí v případě programu č. 5. a č. 6.

Specifika a omezení:

 • Dotace se může použít na neinvestiční náklady nutně spojené s projektem a na mzdy.
 • Jeden žadatel smí v daném roce podat maximálně šest žádostí o poskytnutí grantu HMP v programech Celoměstských programů podpory vzdělávání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>