Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

České Budějovice – Dotační program na podporu památkové péče

shutterstock_154144862.jpg
Share Button

Dotace na zachování a obnovu kulturních památek a zvýšení atraktivity města České Budějovice mohou žádat vlastníci kulturních památek do 11. 7. 2014.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 29. března 2019.

Příjemci podpory:

 • Pro opatření č. 1 a 2 jsou oprávněnými žadateli vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na katastrálním území města České Budějovice a zároveň mimo území městské památkové rezervace. Dále vlastníci ostatních objektů na území městské památkové rezervace (nepodnikatelské i podnikatelské subjekty).

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1:
  • dodavatelsky provedené obnovy fasád a všech fasádních prvků (omítky, okna, dveře, štuky, kamenické práce, římsy, arkýře, mříže, kování apod.) s přihlédnutím k tradičním materiálům, především průčelí objektů,
  • dodavatelsky provedené obnovy krovu, střešní krytiny, střešních prvků a prací s tímto související (komín, oplechování, laťování, okapní žlaby, hromosvody, vikýře, chrliče) s přihlédnutím k tradičním materiálům. Nevztahuje se na střešní okna, izolační materiály, komínové těleso, opravy říms, vyklízení půd apod..
 • Opatření č. 2:
  • dodavatelsky provedené zajištění, konzervaci nebo restaurování umělecko-řemeslných prvků ve veřejně přístupných prostorách objektu (zábradlí, mříže, výtahy, schodiště, štuky, malby, osvětlovadla, dlažba, vnitřní dveře, stropy, vitraje, leptané sklo, varhany, oltáře a další významné umělecko-řemeslné prvky).
  • dodavatelsky provedené zajištění, konzervaci nebo restaurování movitých kulturních památek zapsaných ve státním seznamu ÚSKP a které jsou umístěny ve veřejně přístupných prostorách.

Forma a výše podpory:

 • Celková vyčleněná finanční částka je 1 150 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Opatření č. 1 – zajištění spolufinancování vlastníkům nemovitých kulturních památek, nacházejících se mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, ale současně na katastrálním území města České Budějovice.
 • Opatření č. 2 – zajištění spolufinancování vlastníkům při obnovách umělecko-řemeslných prvků ve veřejně přístupných prostorách objektů a movitých kulturních památek. Objekty kulturní památky se musí nacházet mimo území městské památkové rezervace České Budějovice, ale současně na katastrálním území města České Budějovice.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>