Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS

shutterstock_152474342.jpg
Share Button

ČRA poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Hlavní důraz při realizaci projektů bude kladen na přímé akce ve vztahu k veřejnosti. V rámci této dotační oblasti lze rovněž žádat o podporu analytické a odborné publikační činnosti předkladatelů projektů, včetně podpory témat týkajících se „advocacy & policy making“.

Příjem žádostí:

 • Příjem veškerých přihlášek končí dne 17. října 2017 v 15:00 hod.

 Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

 Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení zájmu a podpory české veřejnosti pro oblast ZRS, podporu naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), posilování povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci ČR jako aktivity různých vládních i nevládních aktérů, organizování osvětových, informačních, kulturních a sportovních akcí s tématikou ZRS ČR pro veřejnost, průzkumy veřejného mínění, publikace, periodika, multimediální prezentace k problematice rozvojových zemí a k problematice ZRS ČR, informační centra (i virtuální), apod.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 4 000 000 Kč. Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně 1 000 000 Kč.
 • Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 10% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

 Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>