Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

ČRA – Podpora sociálních služeb v Kambodži

Multiracial Hands Surrounding the Earth Globe
Share Button

Dotace na podporu činnosti nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce. Celková alokace je 6 mil. Kč na období roku 2016-2017. Podpořen bude jeden projekt.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 23. 6. 2016 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty dle platných zákonů o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku.
 • Zajistit rovný přístup k inkluzívnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny.
  • Preferovány budou projekty směřující do oblasti vzdělávání (optimálně v rámci technického a odborného vzdělávání, případně inkluzívního vzdělávání zdravotně postižených v rámci technických oborů).

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 6 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2016:  3 000 000 Kč
  • 2017:  3 000 000 Kč
 • Dotace bude poskytnuta do maximální výše 95 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podíl vlastních zdrojů příjemce dotace na celkových nákladech projektu nesmí klesnout pod minimální hranici stanovenou ve vyhlášení dotačního titulu ve všech kalendářních rocích realizace projektu.
 • Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd spojených s realizací schváleného projektu a podle schváleného rozpočtu, na který byly prostředky poskytnuty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>