Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

ČRA Podpora trojstranných projektů českých subjektů

shutterstock_79019158.jpg
Share Button

Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ je určena ke kofinancování aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny dalším donorem (např. Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři).

Příjem žádostí:

Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Územním samosprávným celkům na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodním organizacím.
 • Dobrovolným svazkům obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva k podávání námětů v rámci dotačního titulu „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ je určena ke kofinancování aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny nějakým dalším donorem (např. Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři).
 • Podmínkou účasti na výzvě ČRA je existence prokazatelného partnerského vztahu mezi českým subjektem a zahraničními subjekty a rovněž garantovaný finanční vstup zahraničních partnerů (hlavního donora nebo donorů projektu).
 • Upřednostněny budou zejména projekty podpořené v rámci grantových programů Evropské komise. Preferovány jsou rovněž projekty, které jsou geograficky a tematicky v souladu s prioritami programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR, případně směřují do nejméně rozvinutých zemí světa (tzv. Least Developed Countries / LDCs).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci programu na rok 2019, činí max. 36 000 000 Kč.
 • Na pokračující projekty z roku 2018 je z této částky předběžně alokováno 22 397 378 Kč.
 • Výše prostředků této dotační výzvy na rok 2019 pro nově podané žádosti činí minimálně 13 602 622 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 50 % nákladů projektu.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2019: 4 000 000 Kč.
  • 2020: 4 000 000 Kč.
  • 2021: 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • ČRA v souladu se zaměřením dotačního titulu „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ bude akceptovat pouze takové náměty projektů, kde existuje podstatný (většinový) finanční vstup zahraničních donorů – nelze do tohoto dotačního titulu přihlásit projekty, u kterých pochází většina finančních prostředků z vlastních zdrojů předkladatele (zachování principu trojstrannosti: Česká republika + zahraniční partner / donor + cílová země).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>