Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

ČRA Podpora trojstranných projektů českých subjektů

shutterstock_79019158.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na kofinancování aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny nějakým dalším donorem (např. Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři).

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí do 10. 10. 2017 (osobně do 15 hod).

Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva k podávání námětů v rámci dotačního titulu „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ je určena ke kofinancování aktivit českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny nějakým dalším donorem (např. Evropská komise, agencie OSN, bilaterální donoři).
 • Podmínkou účasti na výzvě ČRA je existence prokazatelného partnerského vztahu mezi českým subjektem a zahraničními subjekty a rovněž garantovaný finanční vstup zahraničních partnerů (hlavního donora nebo donorů projektu).
 • Upřednostněny budou zejména projekty podpořené v rámci grantových programů Evropské komise. Preferovány jsou rovněž projekty, které jsou geograficky a tematicky v souladu s prioritami programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR, případně směřují do nejméně rozvinutých zemí světa (tzv. Least Developed Countries / LDCs).

Forma a výše podpory:

 • Podíl prostředků ze ZRS ČR bude odpovídat výši spolufinancování požadovaného hlavním donorem projektu – v žádném případě nesmí překročit 50 % celkových nákladů projektu (vždy ale max. 4 mil. Kč na rok).

Specifika a omezení:

 • ČRA v souladu se zaměřením dotačního titulu „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ bude akceptovat pouze takové náměty projektů, kde existuje podstatný (většinový) finanční vstup zahraničních donorů – nelze do tohoto dotačního titulu přihlásit projekty, u kterých pochází většina finančních prostředků z vlastních zdrojů předkladatele (zachování principu trojstrannosti: Česká republika + zahraniční partner / donor + cílová země).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>