Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

ČRA Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině II

shutterstock_79019158.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na modernizaci terciárního vzdělávání na Ukrajině prostřednictvím zapojení českých vysokých škol.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí od 26. 8. 2015 do 21. 9. 2015.
 • Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na adresu: Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, 118 50 Praha 1.

Příjemce podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty předložené v rámci tohoto dotačního výběrového řízení se budou zaměřovat na asistenci vysokým školám a akademickým pracovištím (zapojeným do VŠ výuky) na Ukrajině prostřednictvím působení pedagogů a administrativních nebo řídících pracovníků českých vysokých škol. Prioritu mají projekty předložené českými vysokými školami (ostatní oprávněné subjekty musí v projektu doložit zapojení vysokoškolských pracovišť z ČR a cílové země do projektu).

Předkládané projekty musí být zaměřené minimálně na dvě z následujících tematických zaměření:

 • Asistence s budováním demokratických mechanismů univerzitních samospráv.
 • Podpora při tvorbě aktualizovaných studijních programů.
 • Pomoc s využíváním nástrojů akademické mobility a mezinárodní spolupráce (např. ERASMUS +, TEMPUS, aj.).

Forma a výše podpory:

 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 2015: 200 000 Kč, 2016: 800 000 Kč.
 • Dotace se poskytuje v obvyklé výši 70 % rozpočtových nákladů projektu. V odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu. Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

Specifika a omezení:

 • Poskytování dlouhodobých stipendijních studijních pobytů studentům z partnerských zemí není v rámci tohoto dotačního titulu podporováno. Kratší stáže v ČR pro pedagogy mohou být v odůvodněných případech zahrnuty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>