Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

ČRA – Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí – podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích

shutterstock_115290760.jpg
Share Button

Dotace na zvýšení úrovně a odbornosti VŠ výuky v níže uvedených prioritních zemích programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce mohou získat nestátní neziskové organizace a další subjekty.

Příjem žádostí:

 • Příjem veškerých přihlášek končí dne 11. ledna 2016 v 15 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účelové zařízení registrované církví a náboženské společnosti, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů.
 • Nadace a nadační fondy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Asistence vysokým školám a akademickým pracovištím (zapojeným do VŠ výuky) v partnerských zemích prostřednictvím působení českých vysokoškolských pedagogů.
 • Vyslání českých VŠ pedagogů, kteří následně budou působit přímo v partnerských institucích a realizovat výuku a vědeckou práci s cílem zvýšit odbornost a kvalitu VŠ studia v partnerských zemích.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na rok 2016 činí 4 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je na jeden projekt stanovena na 1 000 000,- Kč.
 • Dotace se poskytuje v obvyklé výši 70 % rozpočtových nákladů projektu.
 • V odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 95 % rozpočtovaných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Prioritu mají projekty předložené českými vysokými školami (ostatní oprávněné subjekty musí v projektu doložit zapojení vysokoškolských pracovišť z ČR a cílové země do projektu).
 • Prioritní země: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Moldavsko, Mongolsko, Palestinská autonomie, Srbsko.
 • Ostatní země: Angola, Jemen, Vietnam, Zambie, Ukrajina.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>