Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Zvyšování kapacit vybraných technických oborů na národní a provinční úrovni

waters-3362258_960_720
Share Button

Záměrem této dotační výzvy je zvýšení dostupnosti a zlepšení kvality technického učňovského vzdělávání v centru odborného vzdělávání v Kampong Chhnang a prostřednictvím zavedení nových učebních osnov přispět ke zlepšení úrovně tohoto typu vzdělávání i na národní úrovni.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 3. 2019 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, územně samosprávné celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) zvýšení kapacit místních školitelů a managementu školícího centra v Kampong Chhnang (na základě doporučení MLVT by měly v projektu být zohledněny 4 obory vzdělávání v KC – automechanik, elektrikář, obchodní a IT dovednosti a opravář klimatizací, případně další obory),
 • 2) zvýšení počtu zapojených studentů a nastavení spolupráce školícího centra se soukromým sektorem v regionu,
 • 3) zlepšení podmínek pro studium s cílem zajistit pružnější reakci TVET na poptávku místního trhu (zlepšení infrastruktury, vybavení dílen, ubytování pro studenty),
 • 4) posílení akreditovaného systému TVET na národní úrovni, vypracování kurikul na nové učební obory či aktualizace kurikul na stávající učební obory (se zohledněním tzv. Competency Based Standards používaných MLVT).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019–2021, činí max. 10 mil. Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2019: 4 000 000 Kč.
  • 2020: 4 000 000 Kč.
  • 2021: 2 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>