Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace města Brna na projekty protidrogové politiky

shutterstock_153866099.jpg
Share Button

Podpora projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a patologického hráčství na území statutárního města Brna. Cílem podpory je snižování sociálních, zdravotních a dalších škod a rizik, která s sebou užívání návykových látek a hazardní/patologické hraní nesou.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017 včetně.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby s působností na území města Brna.

Typy podporovaných projektů:

  • Přispění k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti a zlepšení situace skupin obyvatel dotčených problematickým užíváním či závislostí na nelegálních nebo legálních návykových látkách a hazardním/patologickým hraním.
  • Rozvoj a inovace systému poskytované péče na území města v souladu s principy snižování rizik, zotavení, participace, kvality, efektivity a racionálního přístupu.
  • Udržení a rozvoj sítě služeb a projektů zaměřených na ohrožené a rizikové skupiny obyvatel (aktivní uživatelé legálních a nelegálních drog a závislí; zotavující se uživatelé legálních či nelegálních drog a hazardní/patologičtí hráči; sociální okolí závislého nebo ohroženého závislostí; školní populace).

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu činí cca 4,9 mil. Kč.
  • Výše dotace dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být v souladu s prioritami a potřebami města, zejména se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2018-2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>