Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2018

Share Button

Podpora kulturní a volnočasové činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města vychází z programového prohlášení rady města, které podporuje spolkovou činnost ve městě a podporuje významné kulturní akce. Prioritou zůstávají akce a činnosti zaměřené především na děti a mládež do 18 let.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 4. 12. 2017 do 30. 4. 2018 pro projekty  předkládané v oblasti Podpora údržby nemovitostí.
 • Žádosti je možné podávat od 4. 12. 2017 do 22. 1. 2018 pro projekty ve zbylých oblastech podpory.

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby a organizace, které vyvíjejí činnost zaměřenou na aktivity v podporované oblasti.
 • Vlastníci nemovitostí, které jsou uvnitř městské památkové zóny Ústí nad Orlicí a které nejsou kulturními památkami.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost).
 • Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací.
 • Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru.
 • Rozvoj a údržba sportovišť.
 • Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí.

Forma a výše podpory:

 • Dotace je poskytována pouze bezhotovostním způsobem – převodem na bankovní účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace.
 • Uznatelné náklady jsou nezbytné náklady, které vznikly příjemci dotace v přímé souvislosti s realizací projektu a byly uhrazeny do konce realizace projektu a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

Specifika a omezení:

 • Žádost bude z dalšího řízení věcně příslušným odborem vyřazena:
  • a) pokud nebude úplná a žadatel ji na ústní nebo písemnou výzvu v rámci předběžné veřejnosprávní kontroly ve lhůtě do 7 kalendářních dnů (pokud nebude dohodnuto jinak) nedoplní a neuvede do souladu s tímto programem,
  • b) pokud bude doručena jakýmkoli jiným způsobem (např. faxem) nebo na jinou adresu,
  • c) nebude-li mít žadatel vyrovnané závazky vůči městu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>