Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace (mikrogranty) z rozpočtu Městské části Praha 8

shutterstock_153412091.jpg
Share Button

Dotace je určena výhradně pro žadatele, kteří realizují své aktivity na území MČ Praha 8, a to v činnostech, jež mají za cíl zvelebit vzhled veřejného prostoru této městské části. Celková alokace činí 500 tis. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 23. 5. 2016 do 10. 6. 2016.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být právnická osoba (např. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, církve a náboženské společnosti, školy a školská zařízení) působící na území MČ Praha 8, jejichž zřizovatelem není MČ Praha.

Typy podporovaných projektů:

 • Dlouhodobé kompletní zajištění úklidu na vybraných pozemcích, vyjma pozemků svěřených do správy MČ Praha 8.
 • Vysazování veřejné zeleně a následná péče o ni.
 • Oživení prostor drobnými herními prvky či lavičkami, které budou instalovány na vlastních pozemcích za předpokladu zajištění atestu bezpečnosti; v případě SVJ nebo bytového družstva je nutné doložit souhlas usnášeníschopné schůze SVJ  nebo bytového družstva s realizací projektu.
 • Aktivity související s ochranou životního prostředí (např. naučné stezky apod.).
 • Zajištění, osazování a úprava veřejných žardiniér (truhlíků).
 • Úprava záhonů a skalek.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele  je 10 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů souvisejících s činností v období od 1. dubna 2016 nejpozději do 31. prosince 2016.
 • Prostor, jehož se uvedené činnosti budou týkat, musí být veřejně přístupný, a to bez omezení.
 • Příjemce se zavazuje uvádět na svých propagačních materiálech vydaných po udělení dotace jako poskytovatele finančních prostředků Městskou část Praha 8.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>