Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně

shutterstock_154772753.jpg
Share Button

Tento dotační program je zaměřený na rozvoj aktivit v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně. Celkový objem finančních prostředků schvaluje Zastupitelstvo města Beroun v rámci schvalování rozpočtu nebo rozpočtových opatření.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. září 2018.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická a fyzická osoba poskytující služby a aktivity v sociálně-zdravotní oblasti:
    • a) na území města Beroun,
    • b) mimo území města Beroun, pokud tyto služby poskytuje občanům města Beroun.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace se poskytují zejména za účelem financování uznatelných výdajů, souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, a v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb města.
  • Dotaci lze poskytnout i na další aktivity v sociálně-zdravotní oblasti, které nejsou obsaženy v zákoně o sociálních službách, a to na spolkovou a klubovou činnost, prevenci (např. protidrogovou, HIV/AIDS, funkčnosti rodin), služby pro osoby v nepříznivé sociálně-zdravotní situaci apod.

Forma a výše podpory:

  • Z finančního příspěvku či dotace lze hradit – osobní náklady, provozní náklady, rekondiční pobyty členů žádajícího subjektu, na zakoupení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

Specifika a omezení:

  • Podmínkou poskytnutí příspěvku nebo dotace je řádné vyplnění formuláře žádosti a jeho předložení se všemi požadovanými náležitostmi ve stanoveném termínu, a to vždy do 30. září roku předchozího.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>