Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina

invalidnivozik
Share Button

Kraj Vysočina vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2017 na podporu a rozvoj celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti,  mládež a dospělé.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 31. 3. 2018.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby založené k nepodnikatelským účelům (občanská sdružení – spolky, ústavy, nadace), jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany.
 • Právnické osoby – obecně prospěšné společnosti, jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany.
 • Žadatel musí mít sídlo v Kraji Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

 • Celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé, tj. pravidelné dlouhodobé činnosti vedoucí k rozvoji a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace pro jednoho žadatele činí 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele činí 40 000 Kč.
 • Dotace může dosáhnout maximální výše 50 % celkových uznatelných nákladů na aktivity.
 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Aktivními účastníky celoroční sportovní nebo volnočasové aktivity mohou být pouze handicapovaní (100 %).
 • Žadatel je oprávněn čerpat dotaci na aktivity a povinen aktivity v rámci této výzvy zrealizovat nejpozději do 31. 12. 2018.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>