Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizace v Kraji Vysočina

shutterstock_157815041.jpg
Share Button

Dotace na vybudování infrastruktury vodovodů a kanalizací, žadatelem mohou být obce a svazky obcí v Kraji Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 1. 6. 2016 do 29. 7. 2016.

Příjemci podpory:

 • Obec, městys, město.
 • Svazek obcí.
 • Právnická osoba, která splňuje následující podmínky:
  • obce, městyse, města mají v právnické osobě alespoň 75 % majetková práva;
  • vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
  • vykazuje minimálně 75 % své činnosti v provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (na základě tržeb z vodného a stočného);
  • prokazatelně doloží ztrátovost navrhovaného investičního opatření a nemožnost jeho realizace bez získání dotace.

Typy podporovaných projektů:

 • Pro oblast A – zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.
 • Pro oblast B – snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů.
 • Předmět žádosti musí řešit:
  • V oblasti A nejméně 50 obyvatel v obci o velikosti do 5 000 obyvatel.
  • V oblasti B nejméně 50 EO (Ekvivalentní obyvatel) v obci o velikosti do 10 000 EO.
 • Rekonstrukce stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů nebo jejich částí pouze v případě, jedná-li se o zvýšení jejich kapacity např. z důvodu posílení tlakových poměrů.
 • Rekonstrukce stávajících ČOV, úpraven vody, vodojemů, čerpacích stanic, jímacích objektů či jiných souvisejících objektů nebo jejich částí pouze v případě, jedná-li se o zvýšení jejich kapacity nebo zvýšení jejich účinnosti.
 • Výstavba, rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV o kapacitě 500 EO a vyšší pouze v případě, dojde-li k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě (povinnost odstraňování fosforu musí být stanovena v platném povolení k nakládání s vodami).

Forma a výše podpory:

 • Dotace na investiční akci z rozpočtu Kraje se poskytuje formou přímé dotace v maximální výši do 75 % celkových uznatelných nákladů. Minimální výše požadované dotace je 50 000 Kč, maximální výše požadované dotace je u oblasti A 5 000 000 Kč a u oblasti B 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Udržitelnost projektu je vyžadována na dobu 10 let.
 • Pro oblast B je v obci o velikosti do 300 EO podmínkou, že se jedná o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod nebo ochrany přírody.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>