Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice

shutterstock_56110387.jpg
Share Button

Město České Budějovice vydalo první výzvu pro předkládání žádostí o dotace na podporu projektů ze sociální oblasti. Cílem je udržet stávající síť poskytovatelů sociálních služeb, podpořit jejich rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb, aby tak bylo občanům města, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, umožněno zůstat rovnocennými členy společnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti v rámci 1. výzvy je možné podávat od 15. 2. do 16. 3. 2016 (pro opatření 1, 2, 4, 6).
 • Žádosti v rámci 2. výzvy je možné podávat od 14. 3. do 13. 4. 2016 (pro opatření 1, 2, 3, 5).
 • Žádosti v rámci 3. výzvy je možné podávat od 2. 5. do 2. 6. 2016 (pro opatření 1).

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty.
 • Nepodnikatelské subjekty – nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, sociální družstva, ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob.
 • Podnikatelé.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a zajišťují služby a aktivity, které doplňují sociální služby, či na ně navazují.
 • Opatření č. 2: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Opatření č. 3: Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální oblasti.
 • Opatření č. 4: Protidrogové/adiktologické služby na území města ČB.
 • Opatření č. 5: Příspěvek na podporu rozvojových a inovativních projektů na území města České Budějovice.
 • Opatření č. 6: Příspěvek na projekty prevence kriminality s cílovou skupinou děti a mladiství.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace činí 6 000 000 Kč.
 • Výše dotace pro konkrétní projekty se liší v závislosti na jejich účelu. Lze však získat až 50 000 Kč na jednorázovou akci a až 200 000 Kč na celoroční provoz.
 • Nepodnikatelský subjekt musí spolufinancovat minimálně 10 % z uznatelných nákladů projektu, podnikatelský subjekt pak musí spolufinancovat alespoň 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>