Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice

shutterstock_56110387.jpg
Share Button

Město České Budějovice vydalo první výzvu pro předkládání žádostí o dotace na podporu projektů ze sociální oblasti. Cílem je udržet stávající síť poskytovatelů sociálních služeb, podpořit jejich rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb, aby tak bylo občanům města, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, umožněno zůstat rovnocennými členy společnosti.

Příjem žádostí:

 • 1. výzva DP: 22. ledna – 22. února 2018 pro opatření 1,2,4 a 6 (příjem žádostí).
 • 2. výzva DP: 5. března – 4. dubna 2018 pro opatření č. 1, 2, 3, 7 a 8 (příjem žádostí).
 • 3. výzva DP: pouze v odůvodněném případě, přesný datum příjmu žádostí bude určen.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty.
 • Nepodnikatelské subjekty – nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, sociální družstva, ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob.
 • Podnikatelé.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a zajišťují služby a aktivity, které doplňují sociální služby, či na ně navazují.
 • Opatření č. 2: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Opatření č. 3: Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální oblasti.
 • Opatření č. 4: Protidrogové/adiktologické služby na území města ČB.
 • Opatření č. 5: Pro rok 2018 nebude vyhlašováno.
 • Opatření č. 6: Příspěvek na projekty prevence kriminality s cílovou skupinou děti a mladiství.
 • Opatření č. 7: Podpora dobrovolnictví na území města České Budějovice.
 • Opatření č. 8: Podpora prorodinných aktivit a mateřských a rodinných center na území města České Budějovice.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace činí 8 000 000 Kč.
 • Výše dotace pro konkrétní projekty se liší v závislosti na jejich účelu. Lze však získat až 50 000 Kč na jednorázovou akci a až 200 000 Kč na celoroční provoz.
 • Nepodnikatelský subjekt musí spolufinancovat minimálně 10 % z uznatelných nákladů projektu, podnikatelský subjekt pak musí spolufinancovat alespoň 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>