Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice

shutterstock_56110387.jpg
Share Button

Město České Budějovice vydalo první výzvu pro předkládání žádostí o dotace na podporu projektů ze sociální oblasti. Cílem je udržet stávající síť poskytovatelů sociálních služeb, podpořit jejich rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb, aby tak bylo občanům města, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, umožněno zůstat rovnocennými členy společnosti.

Příjem žádostí:

 • 1. výzva DP: 21. ledna – 20. února 2019 pro opatření 1, 3, 5, 7, 8, 9 (příjem žádostí).
 • 2. výzva DP: 25. února – 27. března 2019 pro opatření č. 2 a 4 (příjem žádostí).
 • 3. výzva DP: pouze v odůvodněném případě, přesný datum příjmu žádostí bude určen.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty tj. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, sociální družstva, zapsané ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby nepodnikající.
 • Podnikatelské subjekty, které jsou vymezené v § 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
 • Podnikatelé – osoby vymezené v § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1: Příspěvek na vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení z důvodů věku nebo zdravotního či sociálního znevýhodnění. Podpůrné programy zaměřené na pomoc a péči o seniory, osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby v sociální krizi, rodiny s dětmi, děti a mládež
 • Opatření č. 2: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Opatření č. 3: Příspěvek na jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele. Jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby.
 • Opatření č. 4: Protidrogové/adiktologické služby na území města ČB.
 • Opatření č. 5: Pilotní a inovativní projekty zaměřené na cílové skupiny, podpora naplnění jejich potřeb včetně vyhodnocení dopadu. Vzájemná spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a se subjekty působícími v sociální oblasti, případně se subjekty z navazujících oblastí (např. přesah do oblasti školství, kultury, sportu).
 • Opatření č. 6:Por rok 2019 nebude vyhlašováno.
 • Opatření č. 7: Podpora dobrovolnictví na území města České Budějovice.
 • Opatření č. 8: Podpora prorodinných aktivit a mateřských a rodinných center na území města České Budějovice.
 • Opatření č. 9: Realizace asistovaných styků a asistovaných předávání.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace činí 8 000 000 Kč.
 • Výše dotace pro konkrétní projekty se liší v závislosti na jejich účelu. Lze však získat min. 10 000 Kč – 50 000 Kč na jednorázovou akci a max. 50 000 Kč – 300 000 Kč na celoroční provoz.
 • Nepodnikatelský subjekt musí spolufinancovat minimálně 10 % z uznatelných nákladů projektu, podnikatelský subjekt pak musí spolufinancovat alespoň 40 % z uznatelných nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>