Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Města, obce, kraje

Obce, města, kraje a veřejným sektorem zřízené organizace mohou získat dotace z  programů, které mají napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů a tvorbu mezinárodních partnerství.

V rámci sekce je představeno rozdělení  základních programů, které mohou municipality využít. Většina projektů musí být realizována mimo území hlavního města, výjimkou je operační program Praha – pól růstu ČR a části OP Životní prostředí. Pro lepší přehled přinášíme také dotační analýzy informující o programech otevřených v aktuálním čtvrtletí.

 • Operační program Životní prostředí je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí. Více.
 • Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na podporu vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního odvětví, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a podpora nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí. Více.
 • Operační program Zaměstnanost podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. Více.
 • Operační program Praha – pól růstu ČR,  se v hlavním městě zaměřuje mj. na podporu fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce, zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel Prahy, úsporného a udržitelného využívání zdrojů energií, zajištění trvale možného souladu městského a přírodního prostředí a udržitelné městské mobility. Podpořen je i účinný systém rozvoje a plánování sociálních služeb, odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny obyvatel, zajištění podpory rovných příležitostí mužů a žen v pracovním a rodinném životě. Více.

Municipality mohou žádat z dalšího množství programů, například Program rozvoje venkova poskytuje dotace na rozvoj obcí do 500 obyvatel, jako příklad mezinárodních aktivit lze uvést programy Přeshraniční spolupráce, a takto můžeme pokračovat. Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

Nenašli jste vhodný dotační program? Kontaktujte nás pro individuální posouzení možností.

  Všechny novinky >

  Další aktuální výzvy >

  Garant sekce

  • Mgr. Jana Valová
   Jana je vedoucí projektového týmu a také naší pražské pobočky. Kromě manažerské práce se nejvíce věnuje Operačnímu programu Životní prostředí, ve kterém se doposud může pochlubit 100% úspěšností svých projektů. Jana vystudovala Politickou a kulturní geografii na Ostravské univerzitě Ostravě. Mezi její referenční projekty patří například rekonstrukce chlazení ve společnosti Madeta a.s. nebo ekologizace provozu společnosti Prádelna Kyselý a.s. za více než 120 mil. Kč.
  Další aktuality >

  Loading...
  Loading...