Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotační možnosti Ostravsko

Share Button

Nadace Landek  vznikla v červenci 1994 z iniciativy Klubu přátel Hornického muzea, OKD – Dolu Odra o.z. v Ostravě a Městského obvodu v Ostravě – Petřkovicích. Již v roce 1995 podpořila první projekty Hornického muzea OKD a její nadační příspěvky pomáhaly i činnosti Klubu přátel Hornického muzea.  Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení rady města výběrové řízení pro poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014.

Nadace Landek poskytuje od roku 1997 nadační příspěvky na základě výběrových řízení, která jsou publikována v denním tisku, časopisech, ve zpravodajství Klubu ICN, jsou uváděna v některých grantových kalendářích a bezpečně vždy na internetových stránkách Nadace LANDEK Ostrava. Termíny pro podání přihlášek jsou vždy 31. 03. a 15. 10. příslušného roku. Výběrové řízení na poskytnutí nadačního příspěvku se mohou zúčastnit právnické i fyzické osoby, které ke stanovenému termínu předloží projekt sledující cíle a poslání nadace, určené jejím statutem. Jde zejména o neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), místní orgány státní správy či samosprávy, příspěvkové organizace, fyzické osoby nebo právnické osoby, nebo OKD, a.s. Ostrava, člen koncernu Karbon Invest, a.s., Hornické muzeum, vos., Ostrava-Petřkovice.

Tématické okruhy výběrového řízení: Záchrana a údržba průmyslových a technických památek a dokumentů, zejména hornických, Ekologická záchrana a obnova lokalit, které souvisejí nebo souvisely s průmyslem zejména hornictvím, Publikační činnost,  Osvětová činnost , Technická vybavení, Charitativní činnost, Podpora ostatních kulturních aktivit.

Neinvestiční dotace na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014.

Ukončení příjmu žádostí dne 15. 10. 2014. Neinvestiční dotace může být poskytnuta na obnovu a zachování kulturní památky v rámci jednoho roku. Neinvestiční  dotaci  je  možné  žádat  pouze  na  stavební a restaurátorské práce související přímo s obnovou a zachováním kulturní památky. O poskytnutí neinvestiční dotace může požádat pouze vlastník kulturní památky v Ostravě. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace nemůže podávat stát a subjekty jím zřizované a financované.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Petra Králíčková, @ petra.kralickova@cyrrusadvisory.cz , T: +420 380 425 302

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta/oddeleni-pamatkove-pece-a-koordinovanych stanovisek/dotace/dotace/copy_of_Zasady_2014pdf.pdf


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>